Các cách thức xác nhận thời điểm mua hàng trong doanh nghiệp

Các cách thức xác nhận thời điểm mua hàng trong doanh nghiệp

181

Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì hoạt động mua bán diễn ra là tất yếu. Vì vậy mà kế toán trong doanh nghiệp cũng cần nắm bắt để xác định chính xác thời điểm mua hàng để hạch toán đúng. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về các cách thức xác nhận thời điểm mua hàng trong doanh nghiệp.

  1. Mua hàng là gì?

Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của cả quá trình luân chuyển hàng hoá. Việc xác nhận thời điểm mua hàng cũng đồng nghĩa với việc xác nhận quyền sở hữu về hàng hoá của doanh nghiệp.

  1. Những trường hợp không được coi là hàng mua:

Để xác nhận chính xác thời điểm mua hàng thì trước hết phải xác định đúng hàng hóa nào được ghi nhận là hàng mua ngoài. Cụ thể, những hàng hóa sau không được coi là hàng mua ngoài:

– Hàng nhận biếu tặng

– Hàng mẫu

– Hàng được tiêu dùng nội bộ trong doanh nghiệp

– Hàng hao hụt tổn thất trong quá trình mua

– Hàng hóa nhận bán hộ, nhận giữ hộ cho các doanh nghiệp khác.

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục thanh toán khi doanh nghiệp mua hàng

  1. Thời điểm để xác định và ghi nhận việc mua hàng:

Thời điểm để xác định và ghi nhận việc mua hàng đã hoàn thành là thời điểm doanh nghiệp nhận được quyền sở hữu về hàng hoá và đã thực hiện việc thanh toán tiền cho nhà cung cấp hoặc được coi là chấp nhận thanh toán.

Kế toán ghi nhận và hạch toán hàng mua khi đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện:

- Hàng hóa phải thông qua 1 phương thức mua bán và thanh toán theo hình thức nhất định là tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hàng mua phải được dùng cho những mục đích nhất định như: bán hoặc gia công, chế biến để bán.

- Hàng hóa đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Tuỳ thuộc vào từng phương thức mua hàng cụ thể mà thời điểm xác định hàng mua cũng khác nhau. Cụ thể:

– Nếu mua hàng theo phương thức mua trực tiếp thì thời điểm xác định hàng mua là khi hai bên đã hoàn thành thủ tục giao nhận hàng hóa và giấy tờ, doanh nghiệp đã thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán cho người bán.

– Nếu mua hàng theo phương thức chuyển hàng thì thời điểm xác định hàng mua là khi doanh nghiệp đã nhận được hàng, đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán với người bán.

Như vậy bài viết đã trình bày đầy đủ những kiến thức cần biết về hàng mua và thời điểm xác định hàng mua. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO