Các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp

Các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp

92

Trong quá trình bán hàng thì việc phát sinh các khoản làm giảm trừ doanh thu là không thể tránh khỏi. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các khoản làm giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp.

  1. Các khoản giảm trừ doanh thu là gì?

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản khi phát sinh sẽ tác động làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

  1. Các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp:

Các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp thì gồm có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

  • Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp thực hiện giảm giá cho khách hàng khi mua hàng hoá, sản phẩm với số lượng hoặc giá trị lớn.

Để hạch toán chiết khấu thương mại thì kế toán sử dụng TK 5211. Kế toán cần lưu ý là chỉ hạch toán chiết khấu thương mại vào TK 5211 khi doanh nghiệp thực hiện chính sách chiết khấu cho đơn hàng trước của khách hàng vào các lần mua hàng sau.

Khi phát sinh chiết khấu thương mại thì kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 5211– Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112 ,131

Cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại sang tài khoản doanh thu, cụ thể:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng

Có TK 5211 – Chiết khấu thương mại

Xem thêm: Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn kế toán tổng hợp

  • Giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán là việc mà doanh nghiệp thực hiện giảm giá bán cho những khách hàng mua phải hàng hoá, sản phẩm không đáp ứng đủ điều kiện chất lượng theo quy định.

Kế toán sử dụng TK 5213 để hạch toán giảm giá hàng bán. Khi doanh nghiệp thực hiện giảm giá cho khách hàng thì kế toán ghi:

Nợ TK 5213

Có TK 111, 112 ,131

Cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển khoản giảm giá hàng bán này sang tài khoản doanh thu:

Nợ TK 511

Có TK 5213

  • Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là những hàng hóa mà khách hàng trả lại cho doanh nghiệp khi những hàng hoá, sản phẩm đó kém phẩm chất hoặc sai kích cỡ, chủng loại,…

Kế toán sử dụng tài khoản 5212 để ghi nhận khoản giảm giá hàng bán. Khi phát sinh việc hàng bán bị trả lại thì kế toán hạch toán:

Nợ TK 5212

Nợ TK 3331

Có TK 111, 112 ,131....

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển giá trị hàng bán bị trả lại sang doanh thu:

Nợ TK 511

Có TK 5212

Ngoài ra, kế toán cũng lưu ý là cần phải theo dõi chi tiết các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại theo từng khách hàng, từng loại như hàng hoá, sản phẩm hoặc dịch vụ. Hơn nữa nếu việc phát sinh các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại khác kỳ với kỳ tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm nhưng trước thời điểm phát hành BCTC thì kế toán ghi giảm doanh thu trên BCTC của kỳ phát sinh việc tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, còn nếu các khoản đó phát sinh sau thời điểm phát hành BCTC thì kế toán ghi giảm doanh thu trên BCTC của kỳ phát sinh các khoản làm giảm trừ doanh thu.

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về các khoản giảm trừ doanh thu cũng như lưu ý trong hạch toán các khoản trên. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức tham khảo hữu ích cho các bạn đọc đặc biệt là những người làm kế toán.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO