Các khoản phụ cấp và cách hạch toán các khoản phụ cấp

Các khoản phụ cấp và cách hạch toán các khoản phụ cấp

61

Ngoài tiền lương, tiền công thì người lao động còn nhận thêm được các khoản phụ cấp đi kèm. Cùng bài viết đi tìm hiểu chi tiết hơn về các khoản phụ cấp và cách hạch toán các khoản phụ cấp đó.

  1. Các khoản phụ cấp là gì?

Các khoản phụ cấp ở đây chính là các khoản phụ cấp theo lương, là khoản tiền mà đơn vị sử dụng lao động chi trả thêm, kèm theo lương nhằm mục đích hỗ trợ người lao động để bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động, mà chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương cơ bản.

Cụ thể, các khoản phụ cấp theo lương gồm:

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: là khoản phụ cấp nhằm bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, như công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp chức vụ, chức danh, trách nhiệm là những khoản phụ cấp liên quan đến việc bù đắp về tính chất phức tạp của công việc, yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao.

- Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp cho những công việc yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm công tác, kỹ năng làm việc.

- Phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động là những khoản phụ cấp để bù đắp các yếu tố về điều kiện sinh hoạt với những công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, … hay là đối với những công việc mà đòi hỏi người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác ...

- Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự là khoản phụ cấp được đưa ra nhằm thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở hay đối với những công việc kém hấp dẫn, ...

Xem thêm: Các loại kế toán trong doanh nghiệp.

Ngoài các khoản phụ cấp trên thì còn có thêm các khoản phụ cấp khác như: phụ cấp về xăng xe, điện thoại, nhà ở, tiền thưởng, …

Và vì các khoản phụ cấp theo lương nên các khoản phụ cấp sẽ được tính và chi trả hàng tháng cùng với mức lương cơ bản. Và mức thực tế của các khoản phụ cấp theo lương mà người lao động nhận được sẽ phụ thuộc vào quy định của chính đơn vị sử dụng lao động và không vượt mức quy định theo khung mà Nhà nước đưa ra.

  1. Cách hạch toán các khoản phụ cấp:

Bởi vì các khoản phụ cấp sẽ được tính vào tổng tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động phải trả cho người lao động nên khi kế toán thực hiện tính các khoản phụ cấp cùng với khi tính lương thì sẽ làm tăng khoản phải trả cho người lao động. Đồng thời, đơn vị sử dụng lao động cũng ghi tăng chi phí mà liên quan đến khoản phụ cấp phải trả cho người lao động. Cụ thể hạch toán như sau:

  • Khi tính các khoản phụ cấp cho người lao động thì ghi:

Nợ TK 622, 627, 641, 642

Có TK 334

  • Khi thanh toán các khoản phụ cấp cho người lao động, cũng chính là khi thực hiện chi trả tiền lương, tiền công thì kế toán ghi:

Nợ TK 334, 3335

Có TK 111, 112

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.