Các loại báo cáo thuế trong doanh nghiệp hiện nay

Các loại báo cáo thuế trong doanh nghiệp hiện nay

87

Kế toán ngoài việc ghi nhận và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp thì còn phải lập và gửi các loại báo cáo thuế cho các cơ quan chức năng của nhà nước. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các loại báo cáo thuế trong doanh nghiệp hiện nay.

I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng :

– Nếu doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng thì hàng tháng phải nộp các loại báo cáo sau:

1. Thuế giá trị gia tăng:

a. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

– Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)

b. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

+ Trực tiếp trên giá trị gia tăng:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

+ Trực tiếp trên doanh thu:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

Lưu ý: Những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng thì phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

(Nếu doanh nghiệp bạn chứng minh được việc mua sắm TSCĐ, máy móc > 1 tỷ đồng thì có thể làm công văn xin để được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Chú ý: Dù phát sinh hay không phát sinh thì hàng tháng các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế nhé!

Xem thêm: Các ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả và chính xác

2. Thuế thu nhập cá nhân:

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Các báo cáo thuế TNCN phải nộp hàng tháng:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)

Lưu ý: Nếu trong tháng không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

– Nếu trong tháng doanh nghiệp có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK mới nhất nhé.

Chú ý: Ngoài việc hàng tháng các bạn phải nộp các báo cáo trên thì đến quý các bạn phải nộp thêm các loại báo cáo sau:

– Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

II. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý:

– Nếu doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý thì hàng quý phải nộp các loại báo cáo thuế sau:

1. Thuế giá trị gia tăng:

– Các tờ khai thuế GTGT hàng quý cũng giống như hàng tháng các bạn nhé!

2. Thuế TNCN:

– Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo quý thì bạn kê khai thuế TNCN theo quý: (Tờ khai các bạn cũng làm giống như tháng nhé).

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01A/TNDN

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01B/TNDN (Dành cho NNT khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý:

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo Mẫu BC26-AC

– Nếu trong quý doanh nghiệp bạn có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK mới nhất nhé.

III. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về các loại báo cáo thuế cũng như lưu ý trong quá trình làm các báo cáo thuế. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức tham khảo hữu ích giúp các bạn đọc đặc biệt là những người làm kế toán có căn cứ để thực hiện đúng các quy định về làm báo cáo thuế.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO