Các loại kế toán trong doanh nghiệp

Các loại kế toán trong doanh nghiệp

440

Trong doanh nghiệp có những loại kế toán nào? Đặc điểm và vai trò của chúng ra sao với công tác kế toán chung của toàn doanh nghiệp chính là những nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết dưới đây.

 1. Kế toán là gì?

Kế toán là tập hợp những công việc bao gồm: thu thập hóa đơn, chứng từ, thông tin liên quan đến các vấn đề kinh tế trong quá khứ; phân tích xử lý, ghi chép, tính toán tổng hợp các số liệu có được từ chứng từ, sổ sách; kiểm tra tính chính xác, tính pháp lý của các chứng từ đang có; báo cáo tài chính cho cấp trên, người quản lý của một tổ chức, một doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tư nhân hay cơ quan nhà nước,…

Xem thêm: Những kiến thức cơ bản về sổ kế toán tổng hợp

 1. Các loại kế toán trong doanh nghiệp hiện nay

Việc phân loại kế toán tùy thuộc vào từng doanh nghiệp mà bố trí công việc cho kế toán viên. Thực chất việc chia ra các bộ phận kế toán chỉ mang tính chất phân công nhiệm vụ của các thành viên trong bộ phận kế toán chung.

 • Phân loại kế toán theo phần hành

Nếu dựa vào tiêu chí phần hành thì kế toán được phân ra thành:

 • Kế toán thanh toán
 • Kế toán ngân hàng
 • Kế toán thuế
 • Kế toán phí
 • Kế toán công nợ
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán kho hàng (hàng hóa giá thành)
 • Kế toán doanh thu
 • Kế toán tổng hợp
 • Phân loại kế toán theo cách thức ghi chép:

Nếu dựa vào tiêu chí cách thức ghi chép thì kế toán được phân ra thành: Kế toán đơn và kế toán kép

 • Phân loại kế toán theo chức năng cung cấp thông tin:

Hiện nay, hình thức phân loại theo chức năng cung cấp thông tin là cách phân loại được sử dụng rộng rãi, phổ biến nhất vì mục đích của kế toán là cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm, ở các doanh nghiệp với các mục tiêu khác nhau.

Nếu dựa vào tiêu chí chức năng cung cấp thông tin thì kế toán được phân ra thành: Kế toán tài chính và kế toán quản trị. Cụ thể 2 hình thức kế toán này được hiểu như sau:

Kế toán quản trị: Chủ yếu chỉ phục vụ bên trong nội bộ doanh nghiệp, cung cấp thông tin nhằm ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán tài chính: Chủ yếu cung cấp thông tin bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính: cổ đông, cơ quan chức năng như thuế, thanh tra…, các chủ nợ, ngân hàng. Bao gồm: báo cáo thuế và báo cáo tài chính.

Để làm tốt những phần công việc này các doanh nghiệp có thể nhờ đến sự trợ giúp của phần mềm kế toán