Các phương pháp tối thiểu giá thành sản phẩm

Các phương pháp tối thiểu giá thành sản phẩm

69

Giá thành sản phẩm là căn cứ để định ra giá bán, gián tiếp quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà tối thiểu giá thành sản phẩm là một trong những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các phương pháp giúp tối thiểu giá thành sản phẩm.

    1. Giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành sản phẩm là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa cùng các chi phí bằng tiền khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra để phục vụ cho quá trình sản xuất, tính cho các sản phẩm hoàn thành với mức công suất hoạt động là ở mức bình thường.

    1. Các phương pháp tối thiểu giá thành sản phẩm:

Giá thành là cơ sở để doanh nghiệp định ra giá bán. Giá thành sản phẩm thấp sẽ giúp định ra giá bán thấp hơn, điều này không chỉ giúp nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần gia tăng lợi nhuận thu được. Vì vậy mà rất nhiều doanh nghiệp đi nghiên cứu để tìm ra các phương pháp tối thiểu giá thành sản phẩm.

Và căn cứ vào mối quan hệ giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất thì có thể hiểu được rằng, để tối thiểu giá thành sản phẩm cũng chính là việc tìm cách tiết kiệm chi phí sản xuất một cách hiệu quả. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thì gồm 3 yếu tố chính là chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Vì vậy để tiết kiệm chi phí sản xuất thì cần có biện pháp hợp lý để cắt giảm các chi phí trên.

Xem thêm: Những lưu ý khi thực hiện thống kê sản xuất

  • Giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Nguyên vật liệu trực tiếp là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, vì vậy tiết kiệm nhưng phải hợp lý. Một số phương pháp tích cực như: mua nguyên liệu với số lượng lớn, khi đó sẽ được giá thấp hơn, giảm số tiền phải bỏ ra để mua nguyên vật liệu. Đồng thời, doanh nghiệp cần nghiên cứu và tìm ra được loại nguyên vật liệu phù hợp nhất với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp, điều này không chỉ đảm bảo được chất lượng sản phẩm đầu ra mà còn giảm thiểu chi phí do những sự cố phát sinh do nguyên liệu không đúng yêu cầu. Ngoài ra, công tác đào tạo nhân viên cũng hết quan trọng để nguyên vật liệu được sử dụng đúng cách, hợp lý và tiết kiệm. Doanh nghiệp cũng có thể tính đến các sản phẩm thay thế là các nguyên vật liệu tương đương.

  • Giảm chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí về tiền lương của bộ phận sản xuất chiếm một tỷ trọng không hề nhỏ trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy kiểm soát tốt chi phí về nhân công trực tiếp sẽ là một cách hiệu quả để giảm đáng kể chi phí sản xuất. Doanh nghiệp cần chú trọng công tác đào tạo người lao động để tăng năng suất lao động, giảm thời gian làm việc thêm giờ mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Đồng thời cắt giảm số lượng lao động nếu có thể.

  • Giảm chi phí sản xuất chung

Để cắt giảm chi phí này thì cần tiến hành cắt giảm các chi phí như khấu hao tài sản hay chi phí quản lý… Để làm được điều này thì có thể sử dụng các biện pháp khấu hao nhanh để trong thời gian sau thì tiết kiệm được chi phí khấu hao. Đồng thời, có biện pháp đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ quản lý sản xuất, để chi phí bỏ ra cho họ là xứng đáng.

Với những phương pháp mà bài viết cung cấp, hi vọng sẽ giúp doanh nghiệp tối thiểu được chi phí, từ đó giảm giá thành sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO