Cách doanh nghiệp xác định giá trị hàng mua

Cách doanh nghiệp xác định giá trị hàng mua

90

Hàng hóa mua về sẽ là yếu tố đầu vào để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp phải xác định được một cách chính xác giá trị của hàng hóa mua về, để đảm bảo cho công tác hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh là chính xác, giúp góp phần xác định đúng kết quả hoạt động kinh doanh.

Các hàng hóa bao gồm cả hàng hóa được mua ngoài thì trước khi nhập kho phải được kiểm đếm kỹ càng và xác định giá trị cụ thể. Vì vậy mà một trong những công việc của kế toán là phải đi xác định giá trị hàng mua trước khi thực hiện nhập kho.

Và giá trị của hàng hóa được doanh nghiệp mua về sẽ được xác định theo đúng nguyên tắc kế toán giá gốc. Nghĩa là, giá trị hàng hóa mua vào bao gồm: Giá mua, chi phí thu mua và các loại thuế không được khấu trừ. Cụ thể như sau:

Giá mua của hàng hóa là số tiền mà doanh nghiệp phải chi trả để mua được hàng hóa đó, không bao gồm thuế GTGT được khấu trừ.

Có thể bạn quan tâm: Cách hạch toán tài khoản 156 trong doanh nghiệp.

Còn chi phí thu mua là các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động mua hàng và giúp cho hàng hóa được đưa về nhập kho của doanh nghiệp. Chi phí thu mua thông thường là các chi phí như vận chuyển, bốc xếp chi phí giúp bảo quản hàng hóa từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp...

Và cuối cùng là các loại thuế không được khấu trừ, phổ biến là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu không được khấu trừ).

Như vậy thông thường khi một hàng hóa được mua về thì giá trị ghi nhận khi nhập kho sẽ bao gồm các khoản trên. Tuy nhiên, có những trường hợp, doanh nghiệp còn thực hiện gia công, sơ chế thêm hàng hóa đã mua để làm tăng thêm giá trị của hàng hóa thì khi đó trị giá của hàng mua sẽ có thêm cả chi phí gia công, sơ chế mà doanh nghiệp phải bỏ ra.

Và khi xác định giá trị của hàng mua thì doanh nghiệp cần lưu ý thêm nếu trường hợp mua hàng hóa mà nhận được thêm các sản phẩm, phụ tùng thay thế kèm theo thì kế toán phải xác định và ghi nhận riêng giá trị của từng sản phẩm, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. Đồng thời, giá trị của hàng mua nhập kho là giá sau khi đã trừ đi giá trị của các sản phẩm, thiết bị, phụ tùng thay thế. Kế toán cũng cần phải ghi nhận và phản ánh một cách chi tiết hàng mua theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa.

Hàng hóa của doanh nghiệp tùy thuộc vào nguồn hình thành mà cách xác định giá trị cũng là khác nhau. Và bài viết đã trình bày chi tiết về cách xác định giá trị hàng hóa trong trường hợp doanh nghiệp mua ngoài. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm Phần mềm ERP của BRAVO