Cách hạch toán các trường hợp biếu tặng, cho

Cách hạch toán các trường hợp biếu tặng, cho

30

Biếu, tặng, cho được coi là những phương thức tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, còn nếu doanh nghiệp là bên nhận thì đó được coi là những phương thức hình thành nên hàng hóa. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về những trường hợp liên quan đến hàng biếu, tặng, cho và cách hạch toán hàng hóa trong những trường hợp đó.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán thông thường thì hàng hóa cũng gắn liền với những hoạt động như biếu, tặng, cho. Và hàng hóa biếu, tặng, cho sẽ được hạch toán khác nhau trong từng tình huống, trường hợp thực tế phát sinh. Cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp nhận được hàng biếu, tặng, cho

Khi doanh nghiệp được biếu, tặng hoặc được cho hàng hóa thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thêm hàng hóa mà không phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào. Việc này cũng có nghĩa là doanh nghiệp sẽ không có chứng từ kế toán thanh toán liên quan đến hàng hóa nhận được. Vì vậy, dù khi đó kể cả doanh nghiệp có hóa đơn GTGT mà bên biếu, tặng, cho cung cấp nhưng vẫn sẽ không được khấu trừ phần thuế GTGT của hóa đơn đó, bởi doanh nghiệp không có đủ chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động này, cụ thể là chứng từ kế toán thanh toán.

Xem thêm: Quy định về tài khoản dự phòng quỹ tài chính trong doanh nghiệp

Và cũng chính vì không phải thanh toán cho những hàng hóa được biếu, tặng, cho nên những hàng hóa đó được coi như một khoản thu nhập khác mà doanh nghiệp nhận được, nên kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 156, 242…

        Có TK 711

Trường hợp doanh nghiệp đi biếu, tặng, cho hàng hóa

Khi doanh nghiệp mang hàng hóa đi biếu, tặng, cho thì đối tượng nhận được có thể là các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp hoặc cũng có thể là các cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Và dù đối tượng là ai thì doanh nghiệp cũng đều phải thực hiện việc xuất hóa đơn như với nghiệp vụ bán hàng thông thường. Tuy nhiên sẽ có khác biệt trong việc xác định chi phí hợp lý của giá trị của hàng hóa mang đi biếu, tặng, cho cũng như trong công tác hạch toán. Cụ thể:

  • Nếu là biếu, tặng, cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp:

Khi đó, chỉ cần doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ về hóa đơn, chứng từ kế toán với hoạt động biếu, tặng, cho thì toàn bộ phần giá trị hàng hóa mang đi biếu, tặng, cho sẽ được tính hết vào chi phí được trừ của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN. Khi đó, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 641 – Phản ánh giá vốn của hàng mang đi, biếu, tặng, cho

        Có TK 156, 211…

Nợ TK 641 - Thuế GTGT được khấu trừ khi mua hàng mang đi biếu, tặng, cho

         Có TK 511 – Nếu giá xuất biếu, tặng, cho lớn hơn giá vốn

                    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp tính trên giá xuất biếu tặng

  • Nếu là biếu, tặng, cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp:

Phần hàng hóa mang đi biếu, tặng, cho nhân viên được coi là một khoản phúc lợi mà doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình. Do đó, việc thực hiện phải tuân thủ theo đúng các thông tư, chế độ kế toán về việc thực hiện các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động thì phần giá trị hàng hóa biếu, tặng, cho nhân viên mới được tính hết vào chi phí được trừ của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN. Và được hạch toán như sau:

+ Phản ánh giá vốn:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

      Có TK 155, 156…

+ Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

      Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

      Có TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp.

Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay