Cách hạch toán hàng nhập khẩu

Cách hạch toán hàng nhập khẩu

175

Hàng nhập khẩu là những hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài. Vì vậy mà giấy tờ cũng như việc ghi nhận hàng nhập khẩu sẽ phức tạp hơn nhiều so với hàng mua trong nước. Cùng bài viết này đi tìm hiểu cụ thể về cách hạch toán hàng nhập khẩu.

  1. Hàng nhập khẩu là gì?

Hàng nhập khẩu là những hàng hóa mà được sản xuất ở bên ngoài biên giới của Việt Nam, được các doanh nghiệp trong nước mua về và tổ chức phân phối cho người tiêu dùng trong nước.

  1. Cách hạch toán hàng nhập khẩu:

Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì vô vùng quen thuộc với các thủ tục về hải quan, cụ thể là làm các tờ khai hải quan và thực hiện đóng thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Cụ thể như sau:

- Khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc mua bán với các đối tác nước ngoài và đưa được hàng về tới các cửa khẩu của nước ta thì hải quan sẽ tiến hành kiểm tra tính khớp đúng giữa hàng hóa với tờ khai hải quan mà doanh nghiệp làm, sau đó doanh nghiệp sẽ thực hiện việc nộp thuế nhập khẩu theo số mà hải quan thông báo để hàng hóa được thông quan, lưu hàng trong nội địa. Thuế nhập khẩu sẽ được xác định theo công thức sau:

Thuế nhập khẩu = Số lượng hàng hóa x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa đó

- Ngoài thuế nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm Thuế tiêu thụ đặc biệt nếu hàng hóa thuộc danh mục hàng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định, thường là các hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước có chính sách định hướng tiêu dùng. Thuế tiêu thụ đặc biệt thì thường có thuế suất cao. Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu thì được tính theo công thức sau:

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó:

+ Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu

+ Thuế suất thuế TTĐB là thuế suất của mặt hàng chịu thuế TTĐB, được quy định rõ trong biểu thuế.

Về giá tính thuế của hàng nhập khẩu thì có 2 loại, cụ thể:

+ Giá CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (trường hợp này thì người mua không phải trả thêm chi phí nào khác).

+ Giá FOB: là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (khi đó người mua phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm).

Giá tính thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm

Xem thêm: Cách hạch toán kế toán mua hàng trả góp

Hàng nhập khẩu do được mua từ nước ngoài và được thanh toán bằng ngoại tệ nên chắc chắn sẽ có phát sinh về chênh lệch về tỷ giá. Vì vậy khi đi hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu thì trước hết kế toán phải đi xác định tỷ giá.

Do doanh nghiệp đứng ở góc độ là bên nhập khẩu nên sẽ ghi nhận các ngoại tệ là các khoản phải trả, khi đó doanh nghiệp áp dụng theo nguyên tắc sau:

+ Khi phát sinh các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ thì kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch tại thời điểm phát sinh. Tuy nhiên nếu là ứng trước cho người bán mà đủ điều kiện ghi nhận tài sản hoặc chi phí thì kế toán ghi nhận khoản tiền đó vào bên Có tài khoản 331 theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước.

+ Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán bằng ngoại tệ thì kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng chủ nợ. Nếu chủ nợ đó có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động các giao dịch của chủ nợ đó.

Hạch toán mua hàng hóa nhập khẩu

– Khi mua hàng hóa nhập khẩu thì kế toán tiến hành ghi sổ như sau:

Nợ TK 156 – Giá trị hàng hóa nhập khẩu

Có TK 331

– Trường hợp thanh toán nhiều lần:

+ Nếu lãi về tỷ giá Hạch toán

Nợ TK 156

Có TK 515

+ Nếu lỗ về tỷ giá Hạch toán

Nợ TK 635

Có TK 331

- Hạch toán khi tính tiền thuế nhập khẩu phải nộp

Nợ TK 156

Có TK 3333 –Thuế Nhập khẩu

- Hạch toán khi tính tiền thuế TTĐB (nếu có)

Nợ TK 156

Có TK3332 – Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Khi thực hiện nộp các khoản thuế mà hàng hóa nhập khẩu phải chịu thì kế toán ghi:

Nợ TK 3333

Nợ TK 3332

Nợ TK 33312

Có TK 1121

Khi thực hiện khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu thì kế toán ghi:

Nợ TK 1331

Có TK 33312 – Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về cách hạch toán khi mua hàng nhập khẩu. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO