Cách hạch toán kế toán khi giảm tài sản cố định hữu hình

Cách hạch toán kế toán khi giảm tài sản cố định hữu hình

105

Cũng như các tài sản khác thì tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp cũng có biến động tăng giảm trong suốt quá trình sử dụng. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách hachj toán trong trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình.

  1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, phục vụ cho nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì giá trị sử dụng của tài sản cố định đối với doanh nghiệp là rất lớn nên không phải tài sản nào cũng đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định. Để được ghi nhận là tài sản cố định thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

- Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

  1. Cách hạch toán giảm tài sản cố định hữu hình:

Dù là yếu tố quan trọng, thường xuyên và đóng góp chủ yếu vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng vẫn sẽ có những trường hợp làm tài sản cố định hữu hình bị giảm đi. Có thể là bởi doanh nghiệp chủ động thực hiện thanh lý nhượng bán TSCĐ hữu hình do thấy TSCĐ hữu hình đó không còn phù hợp hoặc không thể sử dụng tiếp, cũng có thể là do TSCĐ đó bị hao hụt mất mát.

Xem thêm: Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

Mỗi tài sản cố định hữu hình, tùy thuộc vào nguyên nhân của sự sụt giảm cũng như nguồn hình thành mà bút toán hạch toán chi tiết trong từng trường hợp cụ thể sẽ là khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, trình tự hay cách hạch toán khi phát sinh trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình đều là:

Đầu tiên là khi xác định được một cách chắc chắn về sự giảm đi của tài sản cố định hữu hình thì kế toán sẽ đi hạch toán về sự giảm giá trị của tài sản cố định hữu hình trên cả 3 khía cạnh, từ nguyên giá, hao mòn lũy kế cho đến giá trị còn lại, cụ thể như sau:

Nợ TK 214 – Hao mòn lũy kế

Nợ TK 811 – Giá trị còn lại của TSCĐ

Có TK 211 – Nguyên giá TSCĐ

Tiếp đến là căn cứ vào nguyên nhân của việc giảm tài sản cố định hữu hình để xác định các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan và thực hiện hạch toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đó.  Cụ thể, nếu là TSCĐ hữu hình giảm do thanh lý, nhượng bán thì sẽ phải đi hạch toán về chi phí và thu nhập có được từ việc nhượng bán và thanh lý TSCĐ hữu hình. Còn nếu TSCĐ hữu hình giảm đi là do bị hao hụt, mất mát thì căn cứ vào nguyên nhân và phương án xử lý để hạch toán, có thể là phần giá trị bị thiếu đó sẽ được tính trừ vào lương của người lao động (tức là hạch toán giảm tiền lương phải trả), hoặc là được hạch toán là giảm vốn, … Còn nếu TSCĐ hữu hình giảm do được chuyển thành công cụ dụng cụ thì sẽ đi hạch toán phần giá trị còn lại vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào từng kỳ sản xuất kinh doanh, …

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm quản lý tài sản và máy móc thiết bị của BRAVO