Cách hạch toán những trường hợp sửa chữa lớn tài sản cố định

Cách hạch toán những trường hợp sửa chữa lớn tài sản cố định

123

Tài sản cố định là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Do đó sẽ không tránh khỏi việc cần phải bảo trì định kỳ, hoặc thậm chí là sửa chữa lớn. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách hạch toán trong các trường hợp phải sửa chữa lớn tài sản cố định.

  1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản trong doanh nghiệp là toàn bộ nguồn lực do doanh nghiệp nắm giữ và kiểm soát, giúp doanh nghiệp thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng các tài sản đó.

  1. Cách hạch toán các trường hợp sửa chữa lớn tài sản cố định:

Xuất phát từ đặc điểm cũng như tính chất của mình, nên tài sản cố định được sử dụng một cách thường xuyên, liên tục để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Do đó, việc tài sản cố định bị hư hỏng là không thể tránh khỏi, vì thế mà các doanh nghiệp đều có hoạt động bảo dưỡng định kỳ tài sản cố định. Thậm chí dù thế vẫn phát sinh tình huống tài sản cố định bị hư hỏng nặng, buộc phải thực hiện sửa chữa lớn. Bài viết sẽ trình bày cụ thể về các trường hợp sửa chữa lớn tài sản cố định.

Xem thêm: Những trường hợp cần thanh lý tài sản cố định.

  • Trường hợp sửa chữa lớn không làm tăng nguyên giá của tài sản cố định
  • Doanh nghiệp có kế hoạch sửa chữa từ trước

Sửa chữa lớn tài sản cố định là hoạt động thường mất nhiều thời gian và chi phí, vì vậy mà các hầu hết các doanh nghiệp đều định kỳ căn cứ vào tình trạng thực tế của tài sản cố định để có kế hoạch thực hiện sửa chữa lớn tài sản cố định nếu cần.

Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định phải được lập một cách chi tiết và cụ thể về thời gian và chi phí dự toán cho từng tài sản cố định cần sửa chữa lớn. Cụ thể, khi tiến hành việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thì kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 627, 641, 642 – Các TK chi phí

Có TK 335 – Chi phí phải trả

Khi thực tế phát sinh chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thì kế toán ghi tăng chi phí thực tế phục vụ cho hoạt động sửa chữa lớn tài sản cố định đó:

Nợ TK 2143 - Sửa chữa lớn tài sản cố định

Có TK 111, 152, 153, 214…

Còn khi hoạt động sửa chữa lớn tài sản cố định được hoàn thành thì kế toán sẽ thực hiện việc kết chuyển chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh vào phần chi phí đã trích trước, cụ thể hạch toán như sau:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 2413 - Sửa chữa lớn tài sản cố định

Sau khi kế toán thực hiện việc kết chuyển toàn bộ chi phí thực tế phát sinh vào phần chi phí đã trích trước thì sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra, cụ thể:

+ Số phát sinh thực tế lớn hơn số trích trước thì cần tiến hành trích lập bổ sung chi phí:

Nợ TK 627, 641, 642…

Có 335 - Chi phí phải trả

+ Số thực tế phát sinh nhỏ hơn số trích trước thì ghi giảm chi phí trích trước (chính là chênh lệch giữa số trích trước với số thực tế phát sinh) hoặc ghi tăng thu nhập khác như sau:

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả

Có TK 711, 627, 641, 642…

  • Doanh nghiệp không có kế hoạch trích trước

Sẽ có những ngoại lệ như do tài sản cố định phát sinh hỏng hóc nghiêm trọng một cách bất thường làm doanh nghiệp bị động trong việc lên kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa lớn.

Trong trường hợp này thì khi thực tế phát sinh doanh nghiệp vẫn phải ghi tăng chi phí phục vụ cho việc sửa chữa lớn tài sản cố định như sau:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Có TK 111, 112, 331…

Đến khi hoạt động sửa chữa lớn hoàn thành thì doanh nghiệp thực hiện kết chuyển chi phí sửa chữa lớn để phân bổ dần, do chi phí này thường là lớn nên phải phân bổ dần dể tránh việc chi phí của một kỳ kế toán tăng cao đột ngột, ảnh hưởng đến dòng tiền trong doanh nghiệp. Khi đó kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 242

Có TK 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ

Định kỳ, kế toán tiến hành phân bổ vào chi phí từng kỳ, ghi:

Nợ TK 627, 641, 642

Có TK 242

  • Trường hợp sửa chữa lớn làm tăng nguyên giá tài sản cố định

Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn thì kế toán ghi:

Nợ TK 241

Có TK 111, 152, 331, 334…

Khi hoàn tất việc sửa chữa lớn và đưa tài sản cố định vào sử dụng thì kế toán ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 241.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản cố định của BRAVO