Cách xác định thời gian lưu kho hàng bình quân

Cách xác định thời gian lưu kho hàng bình quân

38

Hàng hóa khi tham gia vào quá trình từ lưu thông đến tiêu dùng thì sẽ có trường hợp phải trải qua một thời gian lưu kho. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách xác định thời gian lưu kho hàng hóa bình quân.

  1. Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là sản phẩm của quá trình sản xuất, là kết quả có được từ việc sử dụng các yếu tố lao động. Hàng hóa sẽ được mang đi trao đổi hoặc buôn bán để phục vụ cho việc thỏa mãn các nhu cầu của con người.

  1. Cách xác định thời gian lưu kho hàng hóa bình quân:

Hàng hóa có được từ quá trình sản xuất sẽ được mang đi trao đổi hoặc buôn bán, nghĩa là tham gia vào quá trình lưu thông. Tuy nhiên, không phải bao giờ tham gia vào quá trình lưu thông thì hàng hóa cũng được chuyển đến người tiêu dùng luôn, mà có thể sẽ phải trải qua giai đoạn lưu kho. Thậm chí với những quá trình lưu thông kéo dài, phải trải qua nhiều bước chuyển tiếp thì hàng hóa cũng sẽ được lưu tại nhiều kho khác nhau trong quá trình vận chuyển.

Xem thêm: Mua tài sản cố định hạch toán như thế nào?

Và thời gian lưu kho này không chỉ ảnh hưởng đến thời gian lưu chuyển của hàng hóa mà có thể còn tác động đến chất lượng của hàng hóa, đặc biệt với những mặt hàng là hoa quả hoặc thủy sản tươi sống. Do đó, thời gian lưu kho hàng hóa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bán hàng của doanh nghiệp, mà cụ thể là chi phí về lưu kho bãi, chi phí về bảo quản hàng hóa. Vì vậy mà mọi doanh nghiệp đều cố gắng giảm thiểu thời gian lưu kho hàng hóa ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng sẽ phát sinh những biến động bất thường, do đó mà thời gian lưu kho có thể bị kéo dài. Và để cân đối chi phí về lưu kho hàng hóa thì các doanh nghiệp sẽ phải xác định thời gian lưu kho hàng hóa bình quân.

Thời gian lưu kho hàng bình quân cũng chính là thời gian cần thiết để tiêu thụ số hàng tồn kho bình quân trong kỳ của doanh nghiệp. Và thời gian này được xác định theo công thức sau:

Thời gian lưu kho hàng bình quân

=

Giá trị hàng tồn kho bình quân

x

Thời gian kỳ phân tích

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Giá vốn hàng bán

Trong đó:

+ Giá trị hàng tồn kho bình quân chính là giá trị bình quân của toàn bộ giá trị hàng tồn kho trong kỳ của doanh nghiệp;

+ Thời gian kỳ phân tích sẽ được tính theo ngày, theo tiêu chuẩn là nếu thời gian là một tháng thì sẽ được tính là 30 ngày, một quý là 90 ngày một năm là 360 ngày hoặc 365 ngày.

+ Mẫu số trong công thức trên là giá vốn hàng bán, nhằm đảm bảo tính nhất quán, bởi trên tử số giá trị hàng tồn kho bình quân được xác định theo nguyên tắc giá gốc.

Từ công thức trên có thể thấy, giá trị hàng tồn kho bình quân giảm sẽ làm giảm thời gian lưu kho hàng bình quân. Do đó, để doanh nghiệp có thể giảm thiểu chi phí cũng như các rủi ro liên quan đến hoạt động lưu kho hàng hóa thì buộc doanh nghiệp phải đẩy nhanh hoạt động bán hàng.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm mềm quản lý tài sản cố định