Cách xách định khung thời gian khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất

Cách xách định khung thời gian khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất

67

Khấu hao là một hoạt động bắt buộc phải thực hiện đối với tài sản cố định. Và giá trị khấu hao của TSCĐ sẽ quyết định trực tiếp đến chi phí trong kỳ của doanh nghiệp. Vì vậy cần phải xác định chính xác về mức khấu hao TSCĐ để việc xác định kết quả kinh doanh là đúng đắn và có ý nghĩa. Vì vậy bài viết sẽ trình bày về cách xác định khung thời gian để khấu hao tài sản cố định mới nhất, để đảm bảo việc khấu hao TSCĐ là có ý nghĩa.

  1. Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống toàn bộ giá trị của tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định đó.

Việc doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao tài sản cố định là nhằm mục đích thu hồi hết số vốn đã đầu tư vào tài sản cố định đó, để tạo nguồn phục vụ cho việc chi trả khi phát sinh hoạt động sửa chữa hoặc mua mới tài sản cố định khác.

Và với ý nghĩa như vậy của hoạt động trích khấu hao tài sản cố định thì Bộ tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn và quy định bắt buộc về việc doanh nghiệp phải thực hiện trích khấu hao cho tài sản cố định. Điều này là nhằm để công tác kế toán của doanh nghiệp, trong đó có hoạt động hạch toán về TSCĐ được thực hiện một cách đúng đắn và chính xác.

Xem thêm: Các kiến thức cơ bản về công cụ dụng cụ

  1. Cách xác định về khung thời gian khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp mới nhất:

Và với mục đích là để doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán hạch toán TSCĐ được đúng đắn và chính xác thì Bộ tài chính cũng ban hành thông tư để hướng dẫn chi tiết về cách tính khấu hao TSCĐ, trong đó có cách xác định về khung thời gian khấu hao TSCĐ.

Cụ thể, để xác định khung thời gian khấu hao TSCĐ thì doanh nghiệp căn cứ theo quy định mới nhất là thông tư 45/2013/TT-BTC. Bởi tính đến thời điểm hiện tại thì thông tư 45/2013 vẫn là quy định mới nhất có hiệu lực liên quan đến khấu hao tài sản cố định. Và trong thông tư 45/2013 cũng trình bày một cách chi tiết về khung thời gian tính khấu hao cho từng loại tài sản cố định cụ thể. Do đó mà chỉ cần dựa vào Phụ lục 1 (Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định) kèm theo thông tư 45/2013 thì doanh nghiệp có thể xác định được khung thời gian khấu hao thích hợp và đúng đắn cho tài sản cố định của doanh nghiệp mình.

Tuy nhiên, phụ lục trên là đưa ra khung thời gian khấu hao cho các tài sản cố định mua mới. Và để xác định được khung thời gian khấu hao cho các tài sản cố định mà đã qua sử dụng thì doanh nghiệp lại áp dụng công thức sau mà thông tư 45/2013 đưa ra. Cụ thể như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

 

Giá trị hợp lý của TSCĐ

x

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại theo PL1 của Thông tư 45

=

 

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100%

Như vậy thì chỉ cần căn cứ vào Phụ lục 01 cùng công thức hướng dẫn mà thông tư 45 đưa ra thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể dễ dàng xác định được đúng đắn về khung thời gian để trích khấu hao cho các loại tài sản cố định của mình.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản cố định của BRAVO