Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

198

Công cụ, dụng cụ dù không có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài như tài sản cố định, nhưng nếu không lưu ý và không quản lý chặt chẽ cũng gây ra những thiệt hại, mất mát nhất định cho doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp bao gồm những gì.

  1. Khái niệm về công cụ, dụng cụ:

Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Do đó công cụ, dụng cụ được quản lý cũng như hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định của pháp luật hiện nay, những tư liệu lao động được kể đến sau nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:

- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;

- Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường cũng như dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;

- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;

- Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc.

Có thể bạn quan tâm: Các kiến thức cơ bản về kế toán công cụ dụng cụ

  1. Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp:

Trong mỗi doanh nghiệp, tùy thuộc vào đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh thì lại có những công cụ cụ thể khác nhau. Nhưng khái quát lại thì đều thuộc một trong những loại sau:

Căn cứ vào giá trị phân bổ của công cụ dụng cụ thì có:

 – Công cụ dụng cụ phân bổ 1 lần: đây thường là những công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn; nên thường được đưa thẳng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

 – Công cụ dụng cụ phân bổ nhiều lần: đây thường là những công cụ dụng cụ có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Và chi tiết tùy thuộc vào mục đích sử dụng của công cụ dụng cụ loại này được chia thành hai nhóm chính là phân bổ 2 lần và phân bổ nhiều lần.

+ Công cụ dụng cụ phân bổ 2 lần được hiểu là mỗi lần phân bổ sẽ có thời gian và giá trị bằng nhau theo tỷ lệ 50:50.

+ Công cụ dụng cụ phân bổ nhiều lần được hiểu là giá trị của công cụ dụng cụ được phân bổ trong thời gian không quá 36 tháng, giá trị mỗi lần phân bổ bằng nhau.

Căn cứ vào tính chất của công cụ dụng cụ thì có các loại như:

 – Lán trại tạm thời, đà giáo, cốp pha dùng trong xây dựng cơ bản, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa;

– Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ;

– Quần áo bảo hộ lao động;

– Công cụ, dụng cụ khác.

Còn nếu căn cứ vào tính chất và yêu cầu quản lý thì công cụ dụng cụ gồm các loại sau:

+ Công cụ dụng cụ;

+ Đồ dùng cho thuê;

+ Bao bì luân chuyển.

Căn cứ vào mục đích sử dụng thì công cụ dụng cụ gồm những loại sau:

+ Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh;

+ Công cụ dụng cụ dùng cho quản lý;

+ Công cụ dụng cụ dùng cho mục đích khác.

Bài viết đã trình bày khái quát những loại công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp, hi vọng sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho những người làm kế toán. Việc sử dụng phần mềm kế toán ngày nay cũng giúp các doanh nghiệp quản lý những vấn đề này hiệu quả hơn.