Công việc của kế toán doanh thu

Công việc của kế toán doanh thu

45

Doanh thu là chỉ tiêu không thể thiếu trong việc xác định kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Và để đảm bảo việc ghi nhận doanh thu là đúng đắn và chính xác thì các doanh nghiệp sẽ thường tổ chức một bộ phận kế toán doanh thu riêng. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về công việc của kế toán doanh thu.

  1. Kế toán doanh thu là gì?

Kế toán doanh thu là bộ phận kế toán chịu trách nhiệm thực hiện các công việc gồm thu thập, tổng hợp và xử lý các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể nói, mọi công việc mà kế toán doanh thu thực hiện là nhằm mục đích để có cơ sở số liệu phục vụ cho việc xác định doanh thu của doanh nghiệp. Hơn nữa, các số liệu mà kế toán doanh thu cung cấp sẽ là tiền đề để doanh nghiệp đánh giá và đưa ra được các kế hoạch về tài chính và kinh doanh.

Xem thêm: Những kiến thức cơ bản về kế toán bán hàng

2. Công việc của kế toán doanh thu:

Ngay từ cái tên đã phản ánh được một cách tổng quát về nội dung công việc của kế toán doanh thu, đó sẽ là gồm những phần việc liên quan trực tiếp và gắn liền với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác giúp tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Vì vậy nên khối lượng và cường độ công việc của kế toán doanh thu sẽ phụ thuộc một phần vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Và dù khối lượng công việc ít hay nhiều, tần suất thường xuyên hay không thì kế toán doanh thu đều sẽ phải thực hiện các công việc sau đây:

- Kiếm soát và ghi nhận số liệu, đồng thời lên các báo cáo doanh thu hàng ngày. Nghĩa là trong quá trình ghi nhận số liệu về doanh thu thì đồng thời kế toán doanh thu cũng phải có sự rà soát và kiểm tra về số lượng và đơn giá của hàng hóa, nhằm đảm bảo tính chính xác của doanh thu ghi nhận được.

- Kiểm tra và xác nhận, đồng thời báo cáo số liệu về các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm trừ doanh thu sẽ làm giảm doanh thu mà doanh nghiệp đã ghi nhận trước đó. Do đó nếu không cập nhật đủ và đúng về các khoản làm giảm doanh thu thì số liệu về doanh thu sẽ không được phản ánh một cách chính xác.

- Lưu trữ các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động tạo ra doanh thu, nhằm đảm bảo có đủ căn cứ chứng minh về doanh thu có được khi cần.

- Phối hợp cùng các bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo cập nhật thông tin kịp thời, để chắc chắn doanh thu được ghi nhận một cách chính xác, đáp ứng đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Bởi trong quá trình giao nhận hàng hóa sẽ có thể phát sinh nhiều tình huống, thay đổi đến quyết định mua hàng của khách hàng.

- Định kỳ, hàng tháng/quý/năm thì kế toán doanh thu thực hiện các báo cáo tổng kết và đánh giá tình hình doanh thu, nhằm giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về tình hình biến động doanh thu từ đó có kế hoạch hoạt động hợp lý hơn.

Về cơ bản, công việc thường xuyên của kế toán doanh thu là toàn bộ như trên. Tuy nhiên, bên cạnh việc ghi nhận và phản ánh cơ bản để có số liệu về doanh thu, thì kế toán doanh thu cũng cần có thêm kỹ năng phân tích tài chính để phân loại và đánh giá được từng loại doanh thu trong doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm quản lý bán hàng BRAVO