Đặc điểm của hoạt động mua hàng

Đặc điểm của hoạt động mua hàng

58

Mua hàng là một trong những hoạt động không thể thiếu đối với mọi loại hình doanh nghiệp, bởi hoạt động mua hàng sẽ giúp doanh nghiệp có được các yếu tố đầu vào cần thiết để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm của hoạt động mua hàng.

  1. Giới thiệu cơ bản về hoạt động mua hàng:

Mua hàng là hoạt động được thực hiện nhằm mục đích thu thập đủ các yếu tố đầu vào từ nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ … để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Và hoạt động mua hàng thì được bắt đầu từ việc thu thập thông tin các nhà cung cấp, đánh giá để lựa chọn ra nhà cung cấp phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của doanh nghiệp, cho đến việc lựa chọn ra phương thức vận chuyển và được coi là kết thúc khi doanh nghiệp nhận đủ hàng hóa.

Và một vấn đề nữa là hoạt động mua hàng thì được thực hiện trên cơ sở là có phát sinh đề nghị mua hàng. Sẽ có những đề nghị mua hàng phát sinh bất thường và đột ngột nhưng thông thường đề nghị mua hàng sẽ được lập ra dựa trên kế hoạch mua hàng mà doanh nghiệp đã vạch ra từ trước. Do đó, có thể nói, hoạt động mua hàng trong các doanh nghiệp thường được thực hiện theo kế hoạch định sẵn và theo dự toán chi phí đã được lập ra trước đó.

Hơn nữa, để hoạt động mua hàng được triển khai thực hiện thì cần phải có đủ căn cứ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ. Cụ thể là phải có đơn đề nghị có xác nhận của trưởng bộ phận đề nghị, kế toán trưởng cho đến giám đốc.

Xem thêm: Mô tả công việc của kế toán mua hàng trong doanh nghiệp.

  1. Đặc điểm của hoạt động mua hàng:

Hoạt động mua hàng về bản chất là một hoạt động kinh doanh thương mại, nên chắc chắn đặc điểm cơ bản là phải có đủ 2 bên chủ thể. Cụ thể, một bên là doanh nghiệp mua hàng, còn lại là bên bán, bên bán có thể là doanh nghiệp hoặc cũng có thể là cá nhân, hộ kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp phải mua các loại nguyên vật liệu dạng thô sơ.

Đối tượng của hoạt động mua hàng chính là bất kỳ loại hàng hóa mà mà được phép kinh doanh theo quy định của Luật Thương mại. Tức là về cơ bản thì không có nhiều ràng buộc, giới hạn liên quan đến các hàng hóa mà doanh nghiệp mua vào để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Còn về phương thức để thực hiện hoạt động mua hàng thì có thể là thông qua thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên, với hoạt động mua hàng của các doanh nghiệp thì yêu cầu bắt buộc là phải có hợp đồng mua bán hoặc tối thiểu là đơn đặt hàng. Bởi đó sẽ là căn cứ pháp lý đảm bảo hoạt động mua hàng được diễn ra một cách hợp pháp và hiệu quả.

Hoạt động mua hàng được diễn ra sẽ làm phát sinh một sự chuyển giao quyền sở hữu từ bên bán sang bên mua.

Xem thêm: Phần mềm quản lý mua hàng của BRAVO