Giá vốn hàng hóa và các cách tính để quản lý hiệu quả dòng tiền

Giá vốn hàng hóa và các cách tính để quản lý hiệu quả dòng tiền

49

Giá vốn hàng bán là một trong những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp không thể bỏ qua trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy hãy cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về giá vốn hàng bán cũng như các cách tính giá vốn để quản lý hiệu quả dòng tiền của doanh nghiệp.

  1. Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán là trị giá thực tế được tính theo các phương pháp khoa học của những hàng hóa, sản phẩm được xác định là đã tiêu thụ trong kỳ.

  1. Các cách tính giá vốn hàng bán để quản lý hiệu quả dòng tiền:

Giá vốn hàng bán về bản chất là trị giá thực tế của những hàng hóa, sản phẩm được tiêu thụ trong kỳ. Và vì vậy mà giá vốn hàng bán được sử dụng để làm cơ sở cho việc xác định giá bán của các hàng hóa, sản phẩm đó.

Ngoài ra, vì giá vốn hàng bán là trị giá thực tế của các hàng hóa, sản phẩm được bán ra, do đó trong giá vốn hàng bán sẽ bao gồm các chi phí để doanh nghiệp sản xuất ra hay để có được hàng hóa, sản phẩm đó. Như vậy, giá vốn hàng bán còn là yếu tố liên quan đến chi phí của doanh nghiệp.

Có thể thấy, giá vốn hàng bán vừa là yếu tố quyết định đến doanh thu, vừa là yếu tố liên quan đến chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy có thể nói, việc xác định giá vốn hàng bán sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp cũng như hiệu quả của công tác quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp. Chính vì vậy mà mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn ra cho mình cách tính giá vốn hàng bán phù hợp nhất để đảm bảo quản lý hiệu quả dòng tiền của mình.

Xem thêm: Cách hạch toán các trường hợp mua nguyên vật liệu

Thực tế thì mỗi doanh nghiệp sẽ có những đặc điểm kinh doanh khác nhau, do đó mà không có cách tính giá vốn cụ thể nào được coi là hợp lý nhất để quản lý hiệu quả dòng tiền cả, mà sẽ là  cách tính giá vốn hàng bán thường được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể để thu được hiệu quả quản lý dòng tiền cao nhất.

Đầu tiên là với cách tính giá vốn hàng bán theo phương pháp FIFO (Nhập trước xuất trước). Theo cách tính này thì lô hàng nào được nhập trước thì sẽ được xuất bán trước. Và cách tính giá vốn hàng bán theo phương pháp FIFO sẽ là phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại mà mặt hàng chủ yếu là các hàng hóa, sản phẩm có hạn sử dụng ngắn, hoặc thậm chí là các mặt hàng điện máy, điện tử (như máy tính, điện thoại, ...). Những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nói trên mà tính giá vốn hàng bán theo phương pháp FIFO sẽ giúp quản lý hiệu quả dòng tiền. Bởi áp dụng cách tính giá vốn đó sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí liên quan đến rủi ro về hàng tồn kho không tiêu thụ được. Hơn nữa, trong điều kiện mà mặt bằng giá cả trên thị trường tăng lên đột ngột thì giá vốn hàng bán tính theo phương pháp này sẽ là thấp hơn, giúp làm tăng thu nhập cho doanh nghiệp.

Cách tính giá vốn hàng bán thứ 2 là theo phương pháp Bình quân gia quyền. Đây là cách tính giá vốn hàng bán phổ biến nhất, bởi đem lại giá trị của giá vốn hàng bán có mức độ chính xác cao nhất tính trong 1 kỳ kế toán. Giá vốn hàng bán càng chính xác thì giá bán được định ra cũng càng hợp lý, doanh nghiệp vừa chủ động xác định được mức doanh thu vừa có kết quả chính xác về chi phí, từ đó có kế hoạch dòng tiền đúng đắn nhất.

Cuối cùng là tính giá vốn hàng bán theo phương pháp giá đích danh. Tức là xác định giá vốn hàng bán ra theo đúng giá trị thực tế của chính sản phẩm, hàng hoá đầu vào. Chính vì xác định đích danh như vậy nên cách tính này chỉ nên áp dụng với những doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được. Có như vậy mới đảm bảo giá vốn hàng bán được xác định chính xác, từ đó giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch tài chính hợp lý.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO