Hiểu biết cơ bản về các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp

Hiểu biết cơ bản về các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp

48

Doanh thu của nhiều doanh nghiệp ngoài đến từ hoạt động kinh doanh chính thì còn đến từ các hoạt động đầu tư tài chính khác, có thể là đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn. Và bài viết sẽ đi trình bày những kiến thức cơ bản về các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp.

  1. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là gì?

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là những khoản đầu tư của doanh nghiệp vào các đối tượng là các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu hay tín phiếu, … trong thời gian không quá 1 năm.

  1. Kiến thức cơ bản về các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp:

Nếu như các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường là nhờ vào sức lao động của con người và thông qua việc sử dụng các đối tượng lao động để tạo ra giá trị và doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, thì hoạt động đầu tư tài chính lại tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp thông qua việc khai thác và tận dụng tối đa sự nhàn rỗi tạm thời của nguồn tài chính trong doanh nghiệp.

Và với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn thì do thời gian đầu tư là chỉ trong vòng 1 năm, chính vì thời gian đầu tư là khá ngắn, mà mục đích chính của việc đầu tư là có lời, do đó mà các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn thường gắn với kỳ vọng khả năng sinh lời lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là rủi ro của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng sẽ là khá cao.

Xem thêm: Những lưu ý khi đầu tư tài chính ngắn hạn.

Một vấn đề nữa liên quan đến các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là, dù mục đích chung của mọi khoản đầu tư đều là để giúp doanh nghiệp thu được các lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn thì sẽ thiên về mục đích kiếm lời nhanh chóng hơn là để đầu tư, nắm giữ phục vụ cho các kế hoạch tài chính dài hạn của doanh nghiệp. Và chính vì thời gian là ngắn nên để có thể thu được lợi nhuận thì doanh nghiệp phải nắm bắt nhanh chóng thông tin và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Có như vậy mới đảm bảo khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là có hiệu quả.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn thường là các khoản đầu tư vào các đối tượng sau:

+ Trái phiếu công ty có kỳ hạn dưới 12 tháng.

+ Tín phiếu kho bạc.

+ Kỳ phiếu Ngân hàng.

+ Tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng.

+ Dùng vốn huy động từ các cá nhân, tổ chức khác để đem góp vốn kinh doanh vào một tổ chức khác với thời gian thu hồi vốn trong vòng 1 năm.

+ Và các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

Và chủ thể nắm giữ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn không chỉ gồm doanh nghiệp hay các tổ chức mà còn có cả cá nhân. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn sẽ được vận động thông qua một kênh chung là thị trường tài chính. Cụ thể, các chủ thể sẽ vận hành các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:

+ Các ngân hàng thực hiện việc kinh doanh tiền tệ trên thị trường chứng khoán, thị trường liên ngân hàng với các hình thức: huy động tiền nhàn rỗi trong xã hội thực hiện nghiệp vụ mua tín phiếu kho bạc, trái phiếu công ty, cho vay ngắn hạn giữa các ngân hàng…

+ Công ty kinh doanh chứng khoán: thực hiện việc mua bán các trái phiếu ngắn hạn, đầu tư cổ phiếu trong thời gian ngắn trên thị trường chứng khoán…

+ Các quỹ đầu tư: đầu tư trên thị trường chứng khoán…

+ Các cá nhân: sử dụng tiền nhãn rỗi gửi tiết kiệm có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân hàng, mua tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty…

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.