Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

72

Nhằm phục vụ tốt hơn cho việc phản ánh chính xác các thông tin về kinh tế, tài chính, hóa đơn điện tử ra đời như một yêu cầu tất yếu của xu thế chung. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về hóa đơn điện tử và các quy định có liên quan đến hóa đơn điện tử.

  1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn mà lưu trữ các dữ liệu điện tử cung cấp thông tin về hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử được tạo lập, giao nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Có thể bạn quan tâm: Cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả

  1. Những quy định mới nhất về hóa đơn điện tử:

Nếu như từ năm 2018 trở về trước thì việc sử dụng hóa đơn điện tử là mang tính chất khuyến khích, thì đến năm 2020, việc sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc. Tất cả những vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử đã được nhà nước quy định một cách cụ thể trong nghị định 119/2018/NĐ-CP, cụ thể:

  • Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp có hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đều phải sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Hóa đơn điện tử cũng phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc: số hóa đơn liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.
  • Hóa đơn điện tử cũng là một loại hóa đơn, nên sẽ bắt buộc phải có đầy đủ những nội dung cơ bản của một hóa đơn. Đồng thời cũng sẽ có 3 loại cơ bản là: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, các loại hóa đơn khác như: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử,...
  • Thời gian mà các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải triển khai và thực hiện xong hóa đơn điện tử chậm nhất là vào ngày 01 tháng 11 năm 2020. Vì vậy mà những đơn vị nào còn hóa đơn giấy chưa sử dụng hết thì phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Hóa đơn điện tử có thể được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Tuy nhiên cần lưu ý là chứng từ giấy này chỉ có giá trị về mặt lưu trữ chứ không có hiệu lực trong việc thực hiện các giao dịch, thanh toán, ngoại trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định.
  • Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nếu có phát hiện sai sót thì đều phải báo cho cơ quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế. Đây là một điểm khác biệt giữa hóa đơn điện tử với hóa đơn giấy. Với hóa đơn giấy thì bên bán và bên mua có thể chủ động làm việc với nhau để xử lý sai sót chứ không cần thông báo cụ thể từng lần sai sót với cơ quan thuế.

Như vậy, bài viết đã đi trình bày những quy định mới nhất liên quan đến hóa đơn điện tử. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích đến các bạn đọc, đặc biệt là những người làm kế toán để thực hiện tốt công tác kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO