Kiến thức về thuế tiêu thụ đặc biệt

Kiến thức về thuế tiêu thụ đặc biệt

62

Hầu hết các hàng hóa lưu thông trong sản xuất và tiêu dùng đều phải chịu thuế GTGT, thậm chí có những hàng hóa, dịch vụ còn phải chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt. Cùng bài viết đi tìm hiểu về thuế tiêu thụ đặc biệt và cách hạch toán khi hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  1. Những kiến thức cơ bản về thuế tiêu thụ đặc biệt:

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế được nhà nước đưa ra để đánh vào một số hàng hóa nhất định, nhằm mục đích quản lý vĩ mô để đảm bảo cuộc sống cho người dân và công bằng xã hội. Bởi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thường là các hàng hóa, dịch vụ không phải thật sự thiết yếu hoặc là ảnh hưởng tiêu cực đến con người, môi trường và xã hội.

Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc loại thuế gián thu, nghĩa là dù thực tế đối tượng chịu thuế là người tiêu dùng nhưng các tổ chức, đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó lại là đối tượng nộp thuế, vì khoản thuế này đã được cộng vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm: Các loại sổ kế toán trong doanh nghiệp 

Bởi vì được sử dụng nhằm mục đích điều tiết chung hoạt động sản xuất và tiêu dùng với những hàng hóa xa xỉ hoặc không thiết yếu và có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nên mức thuế suất của thuế tiêu thụ đặc biệt thường là rất cao. Và vì mục tiêu là hạn chế các ảnh hưởng xấu nên thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh vào một số hàng hóa và dịch vụ nhất định, đồng thời nhà nước cũng chỉ thu một lần ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh các dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có thể nói, thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những công cụ đắc lực của nhà nước, không chỉ giúp đóng góp vào ngân sách mà còn hỗ trợ nhà nước thực hiện hiệu quả chức năng hướng dẫn sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã hội. Hơn nữa, việc ban hành các quy định liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt còn thể hiện sự quản lý và kiểm soát một cách tập trung và chặt chẽ của nhà nước đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

  1. Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt:

Để phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì kế toán sử dụng tài khoản 3332. Cụ thể, bên Có của TK 3332 được sử dụng để phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước. Còn bên Nợ của tài khoản sẽ phản ánh số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách. Cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp mua vào các hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được tính vào giá trị nhập kho của hàng hóa. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chỉ là bên nhập giữ hộ trong giao dịch tạm nhập – tái xuất hộ thì số thuế tiêu thụ đặc biệt lại được ghi nhận là một khoản phải thu.

Còn khi doanh nghiệp bán hàng thì thuế tiêu thụ đặc biệt phải được tách riêng ra khỏi doanh thu mà doanh nghiệp ghi nhận. Nếu không thể tách ngay được thì khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thì doanh nghiệp tiến hành ghi giảm doanh thu.

Khi doanh nghiệp chỉ đóng vai trò là bên nhận ủy thác thì sẽ phải thực hiện nộp thay thuế tiêu thụ đặc biệt, và sẽ được hoàn lại khi thực hiện tái xuất hàng. Khi được hoàn thuế thì kế toán doanh nghiệp sẽ ghi giảm giá vốn (nếu xuất bán) hoặc giảm hàng hóa (nếu xuất hàng trả lại).

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO