Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

33

Tờ khai thuế là một trong những căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về pháp luật thuế của doanh nghiệp. Do đó, việc lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hay môn bài của doanh nghiệp phải được thực hiện đúng hạn và sẽ bị xử phạt nếu không nộp hoặc nộp chậm các tờ khai trên. Cùng bài viết đi tìm hiểu về mức phạt khi nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hay môn bài.

Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện là hợp pháp và hợp lệ thì Bộ tài chính ngoài việc ban hành các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán thì còn có quy định về việc lập và nộp các loại tờ khai, báo cáo cho cơ quan thuế. Bởi các loại tờ khai hay báo cáo thuế sẽ là căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra và đánh giá được mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Những chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính

Chính vì ý nghĩa và vai trò như vậy nên các tờ khai thuế phải được lập và nộp đúng hạn, nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho công tác quản lý của cơ quan thuế. Vì vậy mà nếu các tờ khai thuế, mà cụ thể là tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và môn bài nếu không được nộp hoặc bị nộp chậm, dù là cố ý hay vô ý thì đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể mức phạt nộp chậm với từng loại tờ khai là như sau:

Việc lập và nộp các tờ khai thuế TNCN, TNDN, GTGT hay môn bài được gọi chung là lập và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế. Và mức phạt cụ thể sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả của việc chậm nộp, có thể là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Chính vì thế mà trước khi xem mức phạt chậm nộp các loại tờ khai thuế thì doanh nghiệp phải đi kiếm tra xem doanh nghiệp nộp chậm trong thời gian bao lâu. Sau đó, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào Quy định xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định được thể hiện tại Điều 9 của Thông tư 166/2013 do Bộ tài chính ban hành, để xem xét với thời gian chậm nộp các loại tờ khai thuế của doanh nghiệp thì sẽ thuộc mức phạt nào, cụ thể như sau: 

Và doanh nghiệp cần lưu ý là, thời hạn cuối để nộp các loại tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN cũng chính là thời hạn cuối để nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN. Do đó, trường hợp mà doanh nghiệp chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN mà làm dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì doanh nghiệp còn bị phạt do nộp chậm tiền thuế nữa.

Vì vậy mà doanh nghiệp cần để ý lập và nộp đúng hạn các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và môn bài để tránh việc bị xử phạt và có cơ sở để xác định đúng tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN phải nộp.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO