Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp

Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp

93

Một trong những nghĩa vụ mà bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào cũng phải thực hiện đó là nộp ngân sách nhà nước. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về nghĩa vụ này của doanh nghiệp.

  1. Ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán, được các cơ quan chức năng của nhà nước quyết định và thực hiện trong một năm, nhằm mục đích đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

  1. Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp:

Có thể nói việc nộp ngân sách nhà nước là một trong những nghĩa vụ chính yếu của doanh nghiệp, có ý nghĩa to lớn trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, trong những năm qua các doanh nghiệp của nước ta cũng ngày càng lớn mạnh, không chỉ tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động mà còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

Có thể nói, việc đóng góp vào ngân sách nhà nước có ý nghĩa cực kỳ to lớn, đảm bảo ngân sách quốc gia luôn sẵn sàng để thực hiện các công trình, dự án công cộng nhằm đem lại phúc lợi cho xã hội. Hơn nữa, một nguồn ngân sách dồi dào sẽ giúp ổn định và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững.

Xem thêm: Bảng cân đối kế toán cần những gì? 

Hội nghị sơ kết trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đã cho thấy được những kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách, với mức thu ngân sách đạt 51,5% dự toán, cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể, đến hết tháng 6/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa đạt 51,1% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2018, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7%. Một tín hiệu đáng mừng nữa là thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt trên 50% dự toán.

Những thành công rực rỡ trong công tác thu ngân sách nhà nước cũng phản ánh được tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp. Mọi nguồn thu ngân sách nhà nước đều tăng chứng tỏ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau đều thực hiện tương đối tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2019 thì thu ngân sách nhà nước từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tuy có cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng lại có dấu hiệu chậm lại và thấp hơn so với mức bình quân chung của các tháng trước.

Có thể nói, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì nhờ tinh thần thực hiện đúng các chủ trương, chính sách mà nhà nước đề ra của các doanh nghiệp nên nguồn thu ngân sách nhà nước luôn ở mức khả quan.

Hầu hết các doanh nghiệp đều xác định rõ việc nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước nên luôn thực hiện nộp thuế đúng thời hạn và nộp đủ vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Nhờ ý thức luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thuế, thực hiện nộp đúng, nộp đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước của hầu hết các doanh nghiệp nên đã giúp đóng góp vào việc đáp ứng các nhu cầu chi ngân sách của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Một nguồn ngân sách chủ động không chi giúp đáp ứng các nhu cầu chi tiêu thường xuyên mà còn tạo điều kiện cho việc tích lũy đầu tư phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Như vậy, bài viết đã trình bày tổng quan về tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hiện nay. Hi vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO