Những công việc của kế toán lương cuối mỗi tháng

Những công việc của kế toán lương cuối mỗi tháng

27

Tiền lương và các khoản trích theo lương cũng là yếu tố cần phải được tổ chức kế toán một cách riêng biệt để xử lý, đó là bộ phận kế toán tiền lương. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về kế toán tiền lương và những lưu ý đối với phần hành kế toán này vào cuối kỳ.

  1. Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là bộ phận kế toán phụ trách việc tính toán, xác định và ghi nhận tiền lương của người lao động, trên cơ sở các dữ liệu đầu vào như: bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán… Từ đó, lập ra bảng tính lương, bảng thanh toán lương và các khoản trích theo lương cho người lao động.

  1. Những công việc của kế toán lương cuối mỗi tháng

Làm bảng thanh toán tiền lương là công việc định kỳ mà kế toán tiền lương bắt buộc phải thực hiện vào cuối mỗi tháng trong năm tài chính. Bởi bảng thanh toán tiền lương không chỉ là cơ sở để xác định tiền lương hàng tháng phải trả cho người lao động mà còn là cơ sở để doanh nghiệp xác định chi phí về nhân công phát sinh trong tháng. Liên quan đến bảng thanh toán tiền lương thì kế toán tiền lương cần lưu ý là bên cạnh việc tính lương thì cũng cần phải đồng thời xác định các khoản trích theo lương.

Xem thêm: Cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả.

Ngoài ra, khi hoàn thành công việc tính lương vào cuối kỳ thì kế toán sẽ tiến hành hạch toán tiền lương phải trả cho người lao động. Và trong bước hạch toán này thì kế toán tiền lương cần lưu ý là phải hạch toán lương phải trả vào chi phí chi tiết theo từng bộ phận. Bởi với mỗi bộ phận cụ thể thì tài khoản chi phí tương ứng sẽ là khác nhau.

Bên cạnh tiền lương thì cuối kỳ kế toán tiền lương còn phải hạch toán các khoản trích theo lương. Các khoản trích theo lương thì gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn. Đây được coi là các khoản phúc lợi mà doanh nghiệp dành cho người lao động nên các khoản trích theo lương này thì doanh nghiệp sẽ hỗ trợ một phần cho người lao động. Do đó, với các khoản này thì khi hạch toán kế toán cần nắm rõ để ghi nhận chính xác phần tiền mà doanh nghiệp chi trả và phần tiền mà người lao động phải tự chi.

Một lưu ý nữa mà kế toán tiền lương cần lưu ý khi thực hiện công việc vào cuối kỳ là khi tính lương thì cũng đồng thời phải xác định số thuế thu nhập cá nhân mà người lao động đó phải nộp, để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan thuế và với ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cuối kỳ khi thực hiện công việc tính và thanh toán lương cho người lao động thì kế toán lương còn phải rà soát cẩn thận lại các khoản tạm ứng trước của người lao động, nhằm thu hồi đầy đủ các khoản đã cho người lao động ứng trước.

Và cuối cùng là khi đã thực hiện xong xuôi trách nhiệm tính và thanh toán lương cho người lao động thì kế toán lương cần lưu ý thực hiện kịp thời nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm và tiền thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, có thể thấy, vào cuối kỳ thì ngoài công việc chính là làm bảng lương thì kế toán tiền lương cũng cần lưu ý để nắm bắt và xử lý kịp thời các công việc kèm theo.

Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.