Những kiến thức cơ bản về báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Những kiến thức cơ bản về báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

54

Báo cáo thay đồi vốn chủ sở hữu là một trong những loại báo cáo tài chính nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng, từ chủ sở hữu doanh nghiệp cho đến các đối tác, nhà đầu tư… Cùng bài viết đi tìm hiểu để hiểu rõ hơn vai trò của loại báo cáo này.

  1. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là gì?

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là báo cáo tài chính được lập ra nhằm mục đích phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, cũng như trình bày thông tin về lãi lỗ và cổ phần của doanh nghiệp.

Nói cách khác báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là một tài liệu tổng quát, tóm tắt tất cả các hoạt động, nghiệp vụ phát sinh trong năm làm thay đổi cơ cấu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thực tế là những thông tin đó có thể tập hợp được từ các báo cáo tài chính khác của doanh nghiệp, vì vậy mà với những doanh nghiệp nhỏ thì không bắt buộc phải lập báo cáo này.

Còn với những doanh nghiệp lớn, có cấu trúc vốn chủ sở hữu phức tạp thì việc lập báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu lại là cần thiết, giúp cho việc theo dõi và kiểm soát mức độ sở hữu của các cổ đông được thuận tiện.

Xem thêm: Những hiểu biết về đầu tư tài chính ngắn hạn.

  1. Những kiến thức cơ bản về báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu:

Dù ngành nghề hay đặc thù kinh doanh của các doanh nghiệp là khác nhau, nhưng báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu đều có kết cấu chung là phải trình bày được các nội dung chính sau:

  • Tổng thu nhập trong kỳ của từng chủ sở hữu, chi tiết cho từng cổ đông của doanh nghiệp
  • Ảnh hưởng của việc áp dụng hối tố hay trình bày lại các chính sách kế toán đối với từng bộ phận của các khoản thu nhập khác
  • Trình bày thông tin về lãi/lỗ, thu nhập khác của từng bộ phận vốn chủ sở hữu vào thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ
  • Các giao dịch, nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến vốn chủ sở hữu, mức độ ảnh hưởng đến phần sở hữu của từng cổ đông

Theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam thì những thông tin liên quan đến sự thay đổi vốn chủ sở hữu không nhất thiết phải trình bày trên một báo cáo riêng biệt mà có thể được trình bày kết hợp trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, việc trình bày trên một báo cáo riêng biệt là báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ giúp các cổ đông nắm bắt được một cách rõ ràng những biến động của vốn chủ sở hữu trong suốt niên độ kế toán. Từ đó dễ dàng đánh giá được các chiến lược về vốn mà doanh nghiệp đã thực hiện có hiệu quả hay không, bởi báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là cơ sở giúp chủ sở hữu phát hiện được các lỗ hổng về kỹ thuật làm tăng hoặc giảm vốn chủ sở hữu.

Về hình thức thì mọi báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu đều bao gồm các cột thông tin về từng loại cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, lợi nhuận giữ lại và thu nhập toàn diện của vốn chủ sở hữu.

Việc lập báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho phép doanh nghiệp có cơ sở để đi phân tích, đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong hoạt động tài chính. Việc phân tích báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ giúp doanh nghiệp có được nhiều thông tin cần thiết về xác định tính thanh khoản, độ tin cậy, khả năng thanh toán và các chỉ số khác về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Xem xét các chỉ số mà báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu trình bày giúp doanh nghiệp thấy được một cách rõ nét các điểm mạnh và điểm yếu, từ đó đưa ra được các phương án điều chỉnh các chính sách kinh doanh theo hướng có lợi.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO