Những kiến thức cơ bản về kế toán sản xuất

Những kiến thức cơ bản về kế toán sản xuất

171

Kế toán sản xuất là một mảng phức tạp với nhiều quy trình công việc, đồng thời còn chịu trách nhiệm thống kê và đưa ra các con số về dự toán, đặc biệt là dự toán về giá vốn hàng bán. Cùng bài viết tìm hiểu rõ hơn về mảng kế toán sản xuất.

  1. Đặc điểm của kế toán sản xuất:

Có thể nói kế toán sản xuất là một mảng công việc khá phức tạp với nhiều quy trình công việc, từ giai đoạn ghi nhận nguyên vật liệu đầu vào, đến phản ánh quá trình tiêu dùng trong sản xuất và ghi nhận thành phẩm được tạo ra.

Kế toán sản xuất thực hiện việc theo dõi, ghi chép và phản ánh chi tiết từng công đoạn trong sản xuất như vậy cũng nhằm mục đích cuối cùng là tính ra được một cách chính xác giá thành của sản phẩm, làm căn cứ để doanh nghiệp xác định giá bán hợp lý.

Một số công việc chủ yếu của kế toán sản xuất là:

-         Hạch toán nhập xuất nguyên vật liệu;

-         Tính toán và phản ánh tiền lương cho bộ phận sản xuất;

-         Tính toán định mức và đi phân bổ chi phí sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ;

-         Và cuối cùng là đi tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm: Các biện pháp tính giá thành phổ biến hiện nay

  1. Nhiệm vụ của kế toán sản xuất:

Công việc của kế toán sản xuất thì liên quan trực tiếp đến các loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, bao gồm:

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
  • Chi phí nhân công trực tiếp;
  • Chi phí sản xuất chung thì có chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý, chi phí dịch vụ thuê ngoài và các chi phí bằng tiền khác.

Để quản lý và sử dụng hiệu quả các loại chi phí trên thì kế toán sản xuất cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất chi tiết theo từng loại sản phẩm.
  • Tính toán chính xác giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. Đồng thời phản ánh được số lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, tiêu thụ và tồn kho. 
  • Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các định mức và chi phí sản xuất.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên thì kế toán sản xuất phải tổ chức và thực hiện công việc 1 cách khoa học, hợp lý, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng nhân viên, bộ phận có liên quan.

Ngoài ra, kế toán sản xuất còn cần thực hiện tổ chức công tác kế toán theo đúng các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ kế toán, nhằm đảm bảo việc ghi nhận là đúng đắn, đồng thời còn giúp thông tin thu được được xử lý và trình bày có hệ thống và khoa học, giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng và phù hợp với quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Kế toán sản xuất cũng phải thường xuyên kiểm tra tình hình hình thực hiện các công việc liên quan đến việc ghi nhận chi phí.

Có thể nói kế toán sản xuất trực tiếp giúp cho việc đưa ra các dự toán chi phí được chính xác hơn và gián tiếp đảm bảo cho doanh nghiệp tính toán và ghi nhận chính xác lợi nhuận có được. Hy vọng những thông tin mà bài viết cung cấp sẽ giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về công việc và trách nhiệm của kế toán sản xuất trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO