Những kiến thức cơ bản về tài khoản 151

Những kiến thức cơ bản về tài khoản 151

136

Quá trình mua hàng hóa bao gồm nhiều công đoạn, vì vậy mà không phải bao giờ việc nhập kho hàng hóa cũng được diễn ra cùng kỳ với việc xác nhận quyền sở hữu tài sản. Khi đó kế toán trong doanh nghiệp sẽ dùng TK 151 để phản ánh các tài sản đang trong tình trạng đấy. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về tài khoản 151.

  1. Hàng mua đang đi đường là gì?

Hàng mua đang đi đường là những hàng hóa đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng đến cuối tháng vẫn chưa về nhập kho.

  1. Những kiến thức cơ bản về tài khoản 151

Tài khoản 151 được dùng để phản ánh giá trị của các loại hàng hóa, vật tư mà doanh nghiệp phải đi mua ngoài, đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng còn đang trên đường vận chuyển hoặc đang ở tại các kho hàng, bến bãi chưa về đến kho của doanh nghiệp hoặc thậm chí đã về đến doanh nghiệp nhưng chưa hoàn tất thủ tục nhập kho.

Có thể nói hàng mua đang đi đường là những hàng hóa, vật tư đã được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa được coi là nhập kho, cụ thể bao gồm:

- Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán hoặc đã chấp nhận thanh toán nhưng còn đang ở kho của người bán hoặc đang trong quá trình vận chuyển;

- Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp nhưng đang làm thủ tục nhập kho.

Xem thêm: Các tài khoản dùng cho kế toán mua hàng trong nước

Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường cũng gồm bên Nợ và bên Có, cụ thể:

Bên Nợ của tài khoản 151 phản ánh giá trị của những hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường hoặc được dùng để ghi nhận giá trị thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường khi thực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Trong khi đó Bên Có của tài khoản 151 lại được dùng để phản ánh giá trị hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đã hoàn tất thủ tục nhập kho hoặc đã được chuyển giao thẳng cho khách hàng. Hoặc trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì bên có của tài khoản lại được dùng để ghi nhận trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường được kết chuyển đầu kỳ.

Khi sử dụng tài khoản 151 để ghi nhận thì kế toán cần lưu ý là ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc đã được quy định rõ trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”.

Và với những trường hợp ghi nhận là hàng mua đi đường thì kế toán phải tập hợp và lưu hóa đơn (nếu có) vào một tập hồ sơ riêng: “Hàng mua đang đi đường”.

Đồng thời, kế toán phải mở mã chi tiết để theo dõi hàng mua đang đi đường theo từng chủng loại hàng hóa, vật tư, từng lô hàng, từng hợp đồng kinh tế.

Như vậy, bài viết đã trình bày cụ thể về những kiến thức cơ bản về tài khoản 151 – hàng mua đang đi đường, hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO