Những kiến thức cơ bản về tài khoản 154

Những kiến thức cơ bản về tài khoản 154

58

 

Với các doanh nghiệp sản xuất, để xác định được giá thành thì bắt buộc phải tổng hợp và tính toán được các chi phí sản xuất phát sinh một cách chính xác và khoa học. Chính vì vậy mà tài khoản 154 được ra đời nhằm sử dụng cho mục đích đó. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về những lưu ý khi sử dụng tài khoản 154 trong hạch toán.

Tài khoản 154 thường được sử dụng để phục vụ cho việc tính toán và xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ trong doanh nghiệp (khi doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên), còn trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì tài khoản 154 lại được sử dụng để phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ.

Tài khoản 154 phản ánh tất cả các loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, mà giá thành tính toán ra lại phản ánh cho từng loại sản phẩm nhất định. Vì vậy mà việc hạch toán trên tài khoản 154 bắt buộc phải được chi tiết theo từng địa điểm phát sinh chi phí (như chi tiết theo phân xưởng, bộ phận sản xuất...) hoặc từng nhóm sản phẩm, từng loại dịch vụ hoặc từng công đoạn dịch vụ. Khi đó việc tính toán giá thành sẽ đơn giản hơn nhiều mà kết quả thu được cũng đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Có thể bạn quan tâm: Những kiến thức cơ bản về giá thành sản xuất.

Và kế toán cần lưu ý nữa là chỉ phản ánh trên tài khoản 154 các chi phí liên quan trực tiếp và phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, cụ thể gồm những chi phí sau:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;

- Chi phí nhân công trực tiếp;

- Chi phí sử dụng máy thi công;

- Chi phí sản xuất chung.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ các chi phí trên đều được kết chuyển hết vào tài khoản 154. Các chi phí sản xuất chỉ được kết chuyển hết vào tài khoản 154 trong trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất bình thường. Còn trường hợp khi mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì phần chi phí về nguyên vật liệu, nhân công vượt trên mức bình thường hay chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ thì sẽ được tính vào giá vốn hàng bán – tài khoản 632.

Một lưu ý nữa là trong từng ngành nghề khác nhau thì phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong từng trường hợp cụ thể cũng có những khác biệt, tuy nhiên đều tuân theo nguyên tắc chung. Chẳng hạn như, trong ngành công nghiệp chi phí được phản ánh vào tài khoản 154 gồm:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm;

- Chi phí nhân công trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm;

- Chi phí sản xuất chung phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm.

Thì trong ngành nông nghiệp, chi tiết theo trồng trọt và chăn nuôi, tài khoản 154 lại phản ánh các chi phí chi tiết theo từng loại cây trồng, vật nuôi, theo thời gian nuôi trồng...

Tài khoản 154 có bên Nợ và bên Có, phần trên của bài viết đi trình bày về việc phản ánh ghi nhận vào bên Nợ của tài khoản 154. Còn cách hạch toán vào bên Có của tài khoản này lại ngược lại. Nghĩa là bên Có của tài khoản sẽ phản ánh giá thành thực tế của sản phẩm đã được hoàn thành, có thể là được nhập kho hoặc bán hoặc phục vụ cho tiêu dùng nội bộ... Và trong trường hợp sản phẩm hoàn thành gồm nhiều phần khác nhau thì khi tiêu thụ hoặc bàn giao từng phần thì giá thành sản xuất sản phẩm của từng phần đó cũng được phản ánh luôn vào bên Có của tài khoản 154.

Như vậy bài viết đã trình bày khái quát những lưu ý cần thiết khi sử dụng tài khoản 154 trong quá trình hạch toán kế toán. Hi vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích giúp các bạn đọc đặc biệt là những người làm kế toán sử dụng một cách chính xác tài khoản này để phục vụ tốt cho công tác kế toán.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO