Những lưu ý để quản lý tiền mặt hiệu quả trong doanh nghiệp

Những lưu ý để quản lý tiền mặt hiệu quả trong doanh nghiệp

33

Tiền mặt là một trong những loại tài sản quan trọng và có tính thanh khoản cao nhất trong doanh nghiệp. Vì vậy mà quản lý tiền mặt là một trong những công tác quan trọng hàng đầu với kế toán. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý cần thiết để quản lý tiền mặt hiệu quả trong doanh nghiệp.

  1. Tiền mặt trong doanh nghiệp là gì?

Tiền mặt trong doanh nghiệp là toàn bộ số tiền giấy được cất trữ trong két sắt của doanh nghiệp, nhằm phục vụ cho việc thanh toán và chi trả các khoản chi phí cần thiết, chủ yếu là các khoản chi nhỏ lẻ và không có giá trị lớn.

Tiền mặt trong doanh nghiệp được xếp loại là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, do đó sẽ giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời nhất các nhu cầu thanh toán trong doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng được hết các lợi thế nhờ thanh toán kịp thời. Vì vậy mà một trong những nhiệm vụ của kế toán là phải kiểm soát  và quản lý tốt quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Các loại kế toán trong doanh nghiệp.

  1. Những lưu ý để quản lý tiền mặt hiệu quả trong doanh nghiệp:

Với đặc điểm là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong doanh nghiệp nên tiền mặt là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các nhu cầu thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Và để có đủ quỹ tiền mặt để phục vụ tốt các mục đích cần thiết thì doanh nghiệp cần phải quản lý tốt quỹ tiền mặt của mình. Một số lưu ý cần thiết để doanh nghiệp quản lý hiệu quả quỹ tiền mặt gồm:

Để quản lý tốt bất cứ cái gì thì cũng đều phải hiểu rõ cái đó, và tiền mặt cũng là không là ngoại lệ. Vì vậy, để quản lý hiệu quả quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp thì vấn đề đầu tiên cần lưu ý là phải nắm bắt rõ mục đích sử dụng chính của tiền mặt trong doanh nghiệp. Nắm rõ mục đích và nhu cầu sử dụng tiền mặt thì mới có kế hoạch hợp lý về việc dự trữ và chi tiêu tiền mặt. Đồng thời, có cơ sở để đánh giá được về tính đúng đắn trong việc sử dụng tiền mặt của doanh nghiệp.

Ngoài ra, một lưu ý nữa để quản lý tiền mặt hiệu quả là cũng cần phải nắm bắt được các yếu tố có ảnh hưởng đến tình hình tiền mặt. Có như vậy mới đánh giá được toàn diện để có phương án dự trữ tiền mặt hợp lý. Bởi tiền mặt để trong két của doanh nghiệp không phải là vốn sinh lợi, do đó không cần thiết phải để số dư tiền mặt quá lớn. Tuy nhiên, nếu tồn quỹ tiền mặt quá thấp thì cũng có thể không đáp ứng đủ các nhu cầu phát sinh bất ngờ.

Liên quan đến quản lý tiền mặt cũng đồng nghĩa với quản lý tình hình thu – chi tiền mặt. Do đó, để quản lý tốt quỹ tiền mặt thì doanh nghiệp cũng phải kiểm soát tốt hoạt động chi tiền và đốc thúc hiệu quả việc thu tiền.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.