Những lưu ý kh kiểm tra tài sản cố định 6 tháng đầu năm

Những lưu ý kh kiểm tra tài sản cố định 6 tháng đầu năm

95

Tài sản cố định là một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp, liên quan trực tiếp đến hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy mà công tác kiểm tra tài sản cố định 6 tháng đầu năm cần được chú trọng. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý khi thực hiện kiểm tra tài sản cố định 6 tháng đầu năm.

1. Khái niệm về Tài sản cố định:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tài sản do doanh nghiệp nắm giữ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.

Một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định thì phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên;

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

  1. Những lưu ý khi thực hiện kiểm tra tài sản cố định 6 tháng đầu năm:

Khi thực hiện kiểm tra tài sản cố định thì cần chuẩn bị các sổ sách, giấy tờ sau:

  • Sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản liên quan đến TSCĐ, báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh.
  • Các chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ
  • Danh sách các TSCĐ tăng giảm trong kỳ

Xem thêm: Cách xác định nguyên giá tài sản cố định

Khi đi kiểm tra tài sản cố định thì cần thực hiện các công việc sau:

  • Đối chiếu số liệu

Kế toán phải đi đối chiếu số liệu tổng hợp trên BCTC và bảng CĐSPS có đúng bằng số liệu thu thập được từ các sổ tổng hợp, sổ chi tiết và số liệu trên sổ sách kế toán. Ngoài ra, phải chú ý đối chiếu số liệu đầu năm nay với số liệu cuối năm trước.

  • Kiểm tra các chính sách kế toán

Kế toán cần phải đi xem xét về các chính sách kế toán đang áp dụng cho TSCĐ có phù hợp với quy định hiện hành hay không.

Kế toán cũng cần rà soát lại xem doanh nghiệp có bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách kế toán áp dụng giữa kỳ trước và kỳ này không.

  • Kiểm tra chi tiết

Liên quan đến việc kiểm tra TSCĐ thì không thể thiếu bước kiểm tra chi phí khấu hao, kế toán đi so sánh chi phí khấu hao TSCĐ kỳ này với kỳ trước, để phát hiện và xử lý kịp thời nếu có biến động bất thường.

Đi kiểm tra sự nhất quán trong số liệu TSCĐ giữa năm trước với năm nay. Nếu có sự bất hợp lý cần tìm hiểu và xử lý.

Kiểm tra tính đối ứng của tài khoản TSCĐ.

Kiểm tra chứng từ gốc với các trường hợp tăng, giảm TSCĐ nhằm đảm bảo việc ghi nhận tăng hay giảm là có đủ căn cứ và hợp lý, hợp lệ. Chẳng hạn như:

+ Với TSCĐ hình thành từ XDCB: phải có đầy đủ các biên bản bàn giao, biên bản quyết toán, nghiệm thu công trình.

+ Đối với TSCĐ thuê tài chính: phải có hợp đồng thuê tài chính

Kế toán còn phải đi kiểm tra xem phương pháp khấu hao đang áp dụng có hợp lý hay không, cũng như việc tính toán khấu hao đã đảm bảo chính xác hay chưa.

Ngoài ra kế toán thực hiện rà soát toàn bộ các sổ kế toán chi tiết để xác định không bỏ sót nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ cũng như phát hiện và kiểm tra những nghiệp vụ bất thường.

Hơn nữa, khi đi kiểm tra về TSCĐ thì phải xác định được số lượng, tình hình biến động cũng như hiện trạng của từng TSCĐ và nắm được TSCĐ nào đang được sử dụng ở bộ phận, phòng ban nào trong đơn vị.

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về những điều cần lưu ý và thực hiện khi kiểm tra tài sản cố định 6 tháng đầu năm. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức tham khảo hữu ích cho các bạn đọc đặc biệt là những người làm kế toán.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm ERP của BRAVO