Những lưu ý khi hạch toán giảm giá tài sản cố định

Những lưu ý khi hạch toán giảm giá tài sản cố định

55

Tài sản cố định là yếu tố chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy mà mọi biến động liên quan đến tài sản cố định đa phần đều được coi là trọng yếu. Do đó khi hạch toán giảm tài sản cố định thì kế toán cần phải hết sức lưu ý.

  1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, phục vụ cho nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp thì có rất nhiều loại tài sản khác nhau, và không phải tài sản nào cũng đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định. Để được ghi nhận là tài sản cố định thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Nguyên giá của tài sản phải được  xác định một cách đáng tin cậy;

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

- Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Xem thêm: Thanh lý nhượng bán trong tài sản cố định như thế nào?

  1. Những lưu ý khi hạch toán giảm tài sản cố định:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp bị giảm sút thì do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể là thanh lý nhượng bán do không còn phù hợp hoặc không thể sử dụng tiếp, cũng có thể là tài sản cố định giảm đi do hao hụt mất mát. Cùng là phản ánh sự giảm đi của tài sản cố định nhưng với từng trường hợp cụ thể thì cách hạch toán cũng là khác nhau.

Và để đảm bảo việc hạch toán là chính xác và đúng với từng tình huống, nguyên nhân làm giảm tài sản cố định thì kế toán cần lưu ý những vấn đề sau:

Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, vì vậy thường đóng vai trò chính yếu trong việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng vì thế mà nếu có bất cứ biến động nào làm giảm tài sản thì bắt buộc phải có đủ giấy tờ hợp lệ thì kế toán mới được hạch toán giảm tài sản cố định. Chẳng hạn như với trường hợp giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán thì cần có các giấy tờ như: Biên bản giao nhận, biên bản thanh lý, biên bản đánh giá lại TSCĐ đều phải có đủ xác nhận của người có thẩm quyền.

Khi có đủ giấy tờ làm căn cứ ghi giảm tài sản cố định thì kế toán sẽ hạch toán vào đầy đủ tất cả các sổ sách kế toán liên quan. Bởi chỉ cần hạch toán thiếu vào một sổ sách bất kỳ thì sẽ làm phát sinh chênh lệch, ảnh hưởng đến tính đúng đắn của số liệu.

Tài sản cố định trong doanh nghiệp giảm đi cũng có thể là do được chuyển đổi thành công cụ dụng cụ. Khi đó căn cứ để hạch toán là bắt buộc phải có quyết định chuyển đổi. Và cần lưu ý là bên cạnh việc ghi giảm tài sản cố định thì kế toán sẽ phải phản ánh được số khấu hao đã trích cũng như bắt đầu chuyển sang ghi nhận sự tăng lên và trích trước công cụ dụng cụ.

Ngoài việc giảm tài sản cố định do doanh nghiệp chủ động muốn thanh lý, nhượng bán vì cảm thấy không còn phù hợp để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, thì còn có trường hợp doanh nghiệp phải ghi giảm do phát sinh các hao hụt, mất mát, thiếu khi kiểm kê. Để ghi nhận sự giảm đi trong trường hợp này thì kế toán cũng phải tuân thủ nguyên tắc chung là phải có đầy đủ căn cứ mới ghi nhận, căn cứ là các biên bản, quyết định cuối cùng sau khi đi xác định nguyên nhân mất mát hay chênh lệch khi kiểm kê.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO