Những lưu ý khi hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Những lưu ý khi hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

96

Có thể nói trong các tài sản của doanh nghiệp thì tài sản cố định thuê tài chính là một trường hợp khá đặc biệt. Vì vậy mà khi ghi nhận các phát sinh liên quan đến loại tài sản này thì kế toán cần phải hết sức lưu ý. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể hơn về các vấn đề mà kế toán cần quan tâm khi hạch toán tài sản cố định thuê tài chính.

  1. Tài sản cố định thuê tài chính là gì?

Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định mà doanh nghiệp phải đi thuê của các đơn vị chuyên về cho thuê tài chính.

Một nét đặc trưng của tài sản cố định thuê tài chính là dù đây chỉ là tài sản đi thuê nhưng doanh nghiệp (bên đi thuê) lại có quyền kiểm soát tài sản đó, vì vậy mà mọi lợi ích, rủi ro cũng như các nghĩa vụ liên quan đến tài sản sẽ gắn liền với doanh nghiệp (bên đi thuê).

Xem thêm: Những quy định về khấu hao tài sản cố định

  1. Những lưu ý khi hạch toán tài sản cố định thuê tài chính:

Bởi vì là một loại tài sản khá đặc biệt nên khi hạch toán các phát sinh liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính thì kế toán cần phải lưu ý đến nhiều vấn đề, để đảm bảo việc ghi nhận là chính xác và phản ánh đúng tình hình về tài sản. Cụ thể là:

Khi đi hạch toán về nguyên giá của TSCĐ đi thuê tài chính thì kế toán phải ghi nhận theo giá thấp hơn, là giá trị hợp lý của TSCĐ thuê tài chính được xác định tại thời điểm khởi đầu thuê hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.

Thông thường tài sản đi thuê thì vẫn sẽ do bên cho thuê thực hiện trích khấu hao. Tuy nhiên, bởi vì với tài sản cố định thuê tài chính thì bên đi thuê có quyền kiểm soát và nhận được các lợi ích cũng như gánh chịu phần lớn rủi ro liên quan đến tài sản nên bên đi thuê sẽ ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính như với các tài sản khác thuộc sở hữu của mình. Do đó, khi bên đi thuê hạch toán ghi tăng tài sản thì cũng phải đồng thời phản ánh khấu hao.

Một lưu ý nữa là để thực hiện được hoạt động thuê chính tài sản cố định thì bên đi thuê ngoài việc phải bỏ ra các chi phí ban đầu như chi phí về ký kết, đàm phán hợp đồng… thì còn phải thực hiện việc ký quỹ hoặc ứng trước tiền để đảm bảo cho việc thuê tài sản. Và mọi khoản chi này đều phải được phản ánh chi tiết nhưng tách riêng ra chứ không ghi vào nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính.

Định kỳ kế toán, bên đi thuê ngoài việc trích khấu hao tài sản cố định thì còn phải phản ánh chi phí về lãi vay để phục vụ cho hoạt động thuê tài chính tài sản cố định.

Và cuối cùng là việc đi thuê tài sản cố định thuê tài chính thì bên đi thuê phải yêu cầu bên cho thuê xuất hóa đơn, bởi hóa đơn là một trong những chứng từ kế toán để bên đi thuê có căn cứ hạch toán nghiệp vụ đi thuê tài chính tài sản cố định.

Như vậy bài viết đã trình bày những lưu ý cơ bản khi bên đi thuê hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến việc thuê tài chính tài sản cố định. Hi vọng đã cung cấp nguồn tham khảo giúp những người làm kế toán ghi nhận được một cách chính xác về nghiệp vụ này.

Xem thêm: Phân hệ quản lý tài sản của BRAVO