Những lưu ý khi lập hợp đồng bán hàng

Những lưu ý khi lập hợp đồng bán hàng

39

Hợp đồng bán hàng là cơ sở đầu tiên để hoạt động mua bán hàng hóa được diễn ra. Và để đảm bảo hoạt động bán hàng được thực hiện một cách thuận lợi thì ngay từ bước lập hợp đồng bán hàng thì bên bán cần phải lưu ý đến những điều khoản trọng yếu trong hợp đồng bán hàng. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý cần thiết khi lập hợp đồng bán hàng.

  1. Hợp đồng bán hàng là gì?

Hợp đồng bán hàng là văn bản pháp lý làm cơ sở cho hoạt động trao đổi và mua bán hàng hóa, dịch vụ được diễn ra một cách thuận lợi. Đồng thời, hợp đồng bán hàng cũng là căn cứ để xác định và có quyết định xử lý trong trường hợp hoạt động bán hàng phát sinh sự cố hoặc bên mua và bên bán phát sinh các tranh chấp.

  1. Những lưu ý khi lập hợp đồng bán hàng:

Với vai trò quan trọng như vậy của hợp đồng bán hàng đối với hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, do đó khi lập hợp đồng bán hàng thì doanh nghiệp cần hết sức lưu ý các vấn đề sau:

Đầu tiên là thông tin của khách hàng, đây là nội dung bắt buộc trong mọi loại hợp đồng kinh tế. Vì vậy mà hợp đồng bán hàng cũng không thể thiếu thông tin này. Bởi đây sẽ là những thông tin cần thiết để tìm ra hoặc liên lạc với bên mua khi cần. Nếu bên mua là cá nhân thì thông tin phải bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin về CMND, số điện thoại và nơi cư trú. Nếu bên mua là doanh nghiệp thì thông tin cần thiết phải là tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và địa điểm kinh doanh, mã số thuế, điện thoại, email và số fax, số tài khoản ngân hàng, đồng thời cần có các thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khi soạn thảo các thông tin trên thì doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện việc tra cứu để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Xem thêm: Cách hạch toán bán hàng trả chậm, trả góp.

Đi vào nội dung chính của một hợp đồng bán hàng thì cần lưu ý đến các điều khoản về:

+ Chủng loại cùng giá bán của hàng hóa tương ứng, cần tính đến các loại thuế, chi phí vận chuyển… cũng như sự biến động giá theo từng thời kỳ và bối cảnh kinh tế;

+ Thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận hàng hóa;

+ Thời gian, giá trị và phương thức thanh toán;

+ Chiết khấu hay trả lại hàng đã mua.

Bên cạnh các điều khoản liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa thì cũng không thể thiếu được các điều khoản về trách nhiệm của bên mua và chế tài phạt khi bên mua vi phạm các điều khoản trong hợp đồng bán hàng. Các điều khoản này nhằm tạo ra sự ràng buộc và đảm bảo bên mua thực hiện đúng theo các thỏa thuận về mua bán hàng hóa của hai bên, cũng như để giảm thiểu tối đa rủi ro cho bên bán. Do đó, điều khoản phạt vi phạm cần phải chi tiết về giới hạn thời gian cũng như số tiền.

Một điều khoản nữa cần lưu ý khi lập hợp đồng bán hàng là điều khoản về bồi thường thiệt hại khi xảy ra các sự kiện mà bên bán buộc phải bồi thường thiệt hại cho bên mua, đó có thể là các sự kiện bất khả kháng hoặc do hành vi của bên bán làm gây ra các vi phạm hợp đồng. Với những thiệt hại mà bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường, nghĩa là ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của bên bán, do đó cần phải hết sức cẩn thận khi soạn thảo nội dung này.

Và điều khoản phổ biến cuối cùng trong một hợp đồng kinh tế nói chung là điều khoản về giải quyết tranh chấp. Điều khoản này liên quan đến việc lựa chọn Trọng tài hoặc Toà án giải quyết tranh chấp, do đó nếu được thì bên bán nên thoả thuận với bên mua để chọn ra trung gian giải quyết tranh chấp có lợi cho mình nhất mà vẫn phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO