Những lưu ý khi tính và trích khấu hao tài sản cố định

Những lưu ý khi tính và trích khấu hao tài sản cố định

58

Khấu hao là một hoạt động bắt buộc đối với tài sản cố định. Và mức khấu hao sẽ góp phần quyết định trực tiếp đến chi phí trong kỳ của doanh nghiệp. Vì vậy cần phải xác định chính xác yếu tố này để việc kết quả kinh doanh thu được là đúng đắn và có ý nghĩa. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý khi tính và trích khấu hao tài sản cố định.

 

  1. Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.

Việc trích khấu hao tài sản cố định nhằm thu hồi hết số vốn đã đầu tư, tạo nguồn để chi trả cho việc sửa chữa hoặc mua mới tài sản khác.

  1. Những lưu ý khi tính và trích khấu hao tài sản cố định:

Chi phí khấu hao tài sản cố định là một khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp nên việc tính và trích khấu hao tài sản cần phải thực hiện cẩn thận để đảm bảo chính xác. Việc tính và trích khấu hao chính xác không chỉ giúp phản ánh đúng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tránh việc bị cơ quan thuế loại ra khỏi chi phí hợp lý khi quyết toán. Bài viết sẽ trình bày một số lưu ý khi tính và trích khấu hao tài sản cố định.

Có thể bạn quan tâm: Mua tài sản cố định hạch toán như thế nào

Hầu hết mọi tài sản cố định của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao. Tuy nhiên, nếu tài sản là Quyền sử dụng đất lâu dài thì lại không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ. Còn nếu cũng là quyền sử dụng đất nhưng có thời hạn thì lại được tính khấu hao và phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất mà được ghi rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đương nhiên là đất đó có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo chế độ kế toán thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn một trong ba phương pháp để tính khấu hao, đó là: phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao nhanh và phương pháp khấu hao theo sản lượng. Tuy nhiên nếu lựa chọn khấu hao nhanh thì doanh nghiệp phải đảm bảo là có hiệu quả kinh tế cao và mức khấu hao tối đa không quá 2 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Phương pháp khấu hao nhanh có những đòi hỏi như vậy vì khi khấu hao nhanh thì chi phí khấu hao là lớn, giúp giảm bớt đáng kể thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Và doanh nghiệp cần lưu ý là hầu hết các tài sản cố định đều phải trích khấu hao dù doanh nghiệp có sử dụng tài sản đó hay không. Tuy nhiên, không phải chi phí khấu hao nào cũng được tính vào chi phí được trừ.

Ngoài ra, thời gian trích khấu hao tài sản cố định phải theo đúng khung thời gian mà Bộ tài chính quy định, cụ thể là theo thông tư 45/2013/TT-BTC. Trường hợp thời gian trích khấu hao nhiều hơn mức quy định thì chi phí vượt khung đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, bài viết đã trình bày những lưu ý cần thiết khi tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích, giúp bạn đọc thực hiện đúng công tác khấu hao tài sản cố định.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm ERP của BRAVO