Những lưu ý trong quy trình tài sản cố định

Những lưu ý trong quy trình tài sản cố định

120

Tài sản cố định thường có giá trị lớn và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Và để đảm bảo ghi nhận đúng, kiểm soát tốt tài sản cố định thì kế toán cần tuân thủ đúng quy trình tài sản cố định. Cùng bài viết đi tìm hiểu những lưu ý trong quy trình tài sản cố định.

Một quy trình tài sản cố định cơ bản bắt đầu từ việc thu thập đầy đủ các chứng từ liên quan đến tài sản cố định như biên bản giao nhận, khấu hao, kiểm kê và thanh lý TSCĐ,... đến việc ghi nhận và theo dõi, phản ánh tình hình sử dụng tài sản. Và để quy trình kế toán tài sản cố định được thực hiện một cách chính xác và chặt chẽ nhằm phản ánh đúng về tài sản cố định trong doanh nghiệp thì kế toán cần lưu ý những điều sau:

  • Khi tập hợp các hồ sơ chứng từ liên quan đến tài sản cố định thì ngoài yếu tố đủ kế toán còn phải đi xác minh tính hợp lý, hợp lệ của các giấy tờ đó nhằm đảm bảo việc ghi nhận tài sản cố định là có đủ căn cứ xác thực.
  • Khi đi phản ánh về tình hình sử dụng tài sản thì kế toán phải phản ánh được về tình hình tăng giảm, hao mòn và khấu hao TSCĐ.

Ø Kế toán tăng, giảm TSCĐ

Liên quan đến nghiệp vụ ghi tăng hoặc ghi giảm TSCĐ thì kế toán phải ghi tăng hoặc ghi giảm tài sản cố định chi tiết theo bộ phận, đơn vị sử dụng tài sản đó cũng như theo đúng nguồn hình thành tài sản.

Xem thêm: Mua tài sản cố định hạch toán như thế nào

Ø Kế toán khấu hao TSCĐ

Bất kỳ tài sản cố định nào được doanh nghiệp mua về thì đều phải thực hiện trích khấu hao dù đã được sử dụng hay chưa. Kế toán cũng cần lưu ý là phải trích khấu hao chi tiết cho từng tài sản cố định theo từng hoạt đng, từng bộ phận sử dụng tài sản đó. Chẳng hạn như TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất thì khi trích khấu hao sẽ được ghi nhận vào các TK 621, 622, 627; còn nếu TSCĐ phục vụ cho hoạt động bán hàng thì khi khấu hao sẽ làm tăng chi phí bán hàng, ghi vào TK 641 hoặc TSCĐ phục vụ cho hoạt động quản lý thì khi khấu hao sẽ làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi vào TK 642.

Ø Kế toán sửa chữa TSCĐ

Trong quá trình sử dụng tài sản cố định thì không thể tránh khỏi trường hợp phải sửa chữa. Khi đó, tùy theo mức độ hư hỏng của tài sản để tiến hành sửa chữa, cụ thể có:

  • Sửa chữa thường xuyên TSCĐ

Đây là hoạt động được thực hiện một cách định kỳ nhằm đảm bảo cho tài sản được hoạt động bình thường. Khi đó kế toán sẽ tập hợp và ghi nhận toàn bộ chi phí phát sinh vào chi phí sản xuất trong kỳ.

  • Sửa chữa lớn TSCĐ

Trường hợp này thì TSCĐ được sửa chữa nhằm mục đich khôi phục hoặc nâng cấp các tính năng và giá trị sử dụng. Kế toán cần tách biệt rõ, nếu là sửa chữa để khôi phục chức năng của TSCĐ thì chi phí phát sinh được ghi nhận là chi phí sản xuất trong kỳ, tuy nhiên nếu việc sửa chữa giúp nâng cấp tài sản thì sẽ tập hợp các chi phí phát sinh để ghi tăng nguyên giá.

Như vậy bài viết đã trình bày chi tiết những điều mà kế toán cần lưu ý trong quy trình tài sản cố định. Hi vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích giúp các bạn kế toán thực hiện tốt hơn quy trình tài sản cố định.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO