Những lưu ý về tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương năm 2020

Những lưu ý về tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương năm 2020

38

Các khoản trích theo lương được đưa ra nhằm mục đích góp phần đem lại phúc lợi cho người lao động. Bởi doanh nghiệp mới là đối tượng chịu phần lớn chi phí của các khoản trích theo lương. Do đó mà tỷ lệ của các khoản trích theo lương cũng là một vấn đề được nhiều đối tượng quan tâm. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về những lưu ý liên quan đến tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương năm 2020.

  1. Kiến thức cơ bản về tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương:

Bên cạnh tiền lương thì còn có các khoản trích theo lương, gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí công đoàn. Đây là các khoản mà người lao động phải chịu và được tính trừ vào tiền lương hàng tháng nhận được. Tuy nhiên, thực tế thì với các khoản trích theo lương, trong đó có bảo hiểm thì doanh nghiệp mới là bên chịu phần lớn chi phí chứ không phải người lao động.

Hơn nữa, các khoản trên được đưa ra cũng là nhằm mục đích đem lại phúc lợi cho người lao động, trong trường hợp thai sản hay ốm đau, thất nghiệp, … Cụ thể, như với khoản trích đóng bảo hiểm thì đó chính là cơ sở để người lao động được hưởng các chế độ từ phía cơ quan bảo hiểm khi cần.

Khoản trích đóng bảo hiểm thì sẽ được chia ra làm 2 loại chính là trích đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Và vì bảo hiểm xã hội được sử dụng cho nhiều mục đích và trường hợp khác nhau nên tỷ lệ trích cũng là cao nhất là 25,5%, trong đó người sử dụng lao động chịu 17,5% còn người lao động chịu 8%. Còn mức trích đóng bảo hiểm y tế là 4,5%, trong đó người sử dụng lao động chịu 3% còn người lao động chịu 1,5%.

Xem thêm: Cách ghi sổ kế toán tổng hợp.

  1. Những lưu ý về tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương năm 2020:

Khi thực hiện trích khoản bảo hiểm theo lương thì cần lưu ý là phải trích đủ cho cả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Với bảo hiểm xã hội thì tỷ lệ trích theo lương là 25,5%, trong đó người sử dụng lao động chịu 17,5% và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, người lao động chịu 8% và được tính trừ vào tiền lương được trả. Còn với bảo hiểm y tế thì tỷ lệ trích theo lương là 4,5%, trong đó người sử dụng lao động chịu 3% và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, người lao động chịu 1,5% và được tính trừ vào tiền lương được trả.

Ngoài ra, cần lưu ý nữa là việc trích bảo hiểm cũng phải được ghi nhận chi tiết. Bởi khoản trích đóng bảo hiểm xã hội sẽ được phân bổ vào các quỹ gồm: hưu trí – tử tuất, ốm đau – thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Do đó với khoản trích bảo hiểm xã hội thì trong bảng phân bổ tỷ lệ đóng phải chia rõ ra tỷ lệ trích đóng cho từng loại quỹ trên. Cụ thể, với người sử dụng lao động thì tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội sẽ là 17,5 %, trong đó được chia cụ thể cho quỹ hưu trí – tử tuất là 14%, quỹ ốm đau – thai sản là 3% và quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp là 0,5%. Còn với người lao động thì tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội là 8% thì chỉ để phục vụ cho quỹ hưu trí – tử tuất.

Như vậy, có thể thấy, thực tế là tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương năm 2020 cũng không có gì khác so với các năm trước. Tuy nhiên, để đảm bảo việc trích lập các khoản bảo hiểm là đúng thì cần lưu ý các vấn đề trên.

Xem thêm: Các phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.