Những quy định mới về hóa đơn bán hàng trong năm 2020

Những quy định mới về hóa đơn bán hàng trong năm 2020

74

Hóa đơn là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhất, vì vậy mà mọi quy định mới về hóa đơn đều được cộng đồng kế toán đặc biệt quan tâm. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những quy định mới liên quan đến hóa đơn bán hàng trong năm 2020.

  1. Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là chứng từ kế toán do bên bán lập, nhằm mục đích ghi nhận thông tin về hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời cũng là căn cứ để bên mua ghi nhận lại hoạt động mua hàng.

  1. Những quy định mới về hóa đơn bán hàng trong năm 2020:

Về cơ bản thì trong năm 2020, Chính phủ vẫn chưa ban hành thêm bất kỳ nghị định nào liên quan đến vấn đề hóa đơn và Bộ Tài Chính cũng chưa ban hành thêm thông tư nào về vấn đề hóa đơn. Tuy nhiên, năm 2020 lại là năm đánh một dấu mốc quan trọng liên quan đến nhiều thay đổi trong vấn đề hóa đơn, cụ thể là hóa đơn bán hàng. Bởi đây là năm mà quy định về hóa đơn điện tử chính thức có hiệu lực và việc sử dụng hóa đơn điện tử là mang tính bắt buộc. Cụ thể như sau:

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì từ ngày 01/11/2020, mọi doanh nghiệp tại Việt Nam bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thay vì tự do lựa chọn hình thức hóa đơn như trước. Như vậy có nghĩa là nếu như trước kia doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn bán hàng theo hình thức hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử thì kể từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp buộc phải xuất hóa đơn bán hàng theo hình thức hóa đơn điện tử.

Có thể bạn quan tâm: Cách xác định và hạch toán kế toán bán hàng theo thông tin 200

Hơn nữa, nếu như trước ngày 01/11/2020, doanh nghiệp có nhu cầu xuất hóa đơn bán hàng theo hình thức hóa đơn điện tử thì sẽ phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm: Mẫu hóa đơn bán hàng, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, để nộp lên cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp nếu muốn đăng ký sử dụng hình thức hóa đơn điện tử cho hóa đơn bán hàng thì chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Và doanh nghiệp chỉ cần chờ 1 ngày làm việc là có được kết quả về việc Cơ quan thuế có chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, thay vì 02 ngày làm việc như trước.

Một điểm mới kể từ ngày 01/11/2020 liên quan đến hóa đơn bán hàng là doanh nghiệp chỉ được chuyển đổi hóa đơn bán hàng từ hình thức hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy cho mục đích ghi sổ hoặc theo dõi. Và hóa đơn bán hàng dưới dạng chứng từ giấy cũng chỉ có giá trị về mặt lưu giữ chứ không có hiệu lực trong hoạt động giao dịch hay thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hóa đơn bán hàng dưới hình thức hóa đơn điện tử thì chỉ được coi là hợp pháp, hợp lệ khi ngày lập trùng với ngày ký số. Đồng thời, hóa đơn bán hàng khi đó cũng sẽ không còn thông tin về mẫu số hóa đơn, còn số hóa đơn thì tối đa là 8 chữ số từ 1 – 99999999. Còn ký hiệu hóa đơn khi đó là một chuỗi ký tự, trong đó ký tự đầu tiên sẽ phản ánh loại hóa đơn, cụ thể: 1 là Hóa đơn GTGT, 2 là Hóa đơn BH, 3 là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, 4 là hóa đơn khác hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác. Các ký tự tiếp theo được quy định như sau:
– Ký tự thứ 2 là C: hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế hoặc K: loại không có mã của cơ quan thuế.

– Ký tự thứ 3 và 4: năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
– Ký tự thứ 5: Thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng với các ký tự: T;D; L;M.
– Ký tự thứ 6 và 7: do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY. Ví dụ: 1K21TAA.

Mẫu hóa đơn bán hàng theo hình thức hóa đơn điện tử như sau:

                                               

Và một điểm thay đổi cuối cùng là nếu như ngày trước doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về việc chuyển hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế định kỳ 6 tháng một lần thì kể từ ngày 1/11/2020 doanh nghiệp thực hiện việc chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo 2 cách như sau:

  • Gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo phụ lục II ban hành kèm theo thông tư 68/2019/TT-BTC cùng với khi gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cách thức này thường được áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực như: Bưu chính viễn thông, Bảo hiểm, Ngân hàng, Hàng không,
  • Chuyển đầy đủ nội dung của hóa đơn bán hàng sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn bán hàng và đã gửi cho người mua. Việc gửi thông tin này được thực hiện đồng thời khi gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO