Những thông tin mới nhất về thuế môn bài

Những thông tin mới nhất về thuế môn bài

86

Thuế môn bài là một trong những khoản thuế bắt buộc mà doanh nghiệp phải nộp định kỳ vào đầu mỗi năm tài chính. Cùng bài viết đi tìm hiểu những thông tin mới về thuế môn bài.

  1. Khái niệm về thuế môn bài:

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, thường được thu định kỳ vào đầu mỗi năm, mức thu thuế môn bài sẽ khác nhau với từng doanh nghiệp cụ thể và mức thu sẽ dựa trên cơ sở là số vốn kinh doanh mà doanh nghiệp phải đăng ký.

  1. Những thông tin mới về thuế môn bài:

Các quy định liên quan về mức nộp cũng như thời hạn nộp thuế môn bài thì đã được quy định trong Thông tư 43/2003/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Cụ thể:

  • Về thời gian nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài hàng năm sẽ chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm đó. Còn với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm thì thời gian đóng lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí. Mà thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Những văn bản mới nhất về kế toán năm 2019

  • Về mức nộp thuế môn bài

Trong thông tư này thì thuế môn bài sẽ có 4 bậc khác nhau tùy thuộc vào vốn đăng ký của doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp thành lập vào nửa cuối năm thì thuế môn bài phải nộp sẽ chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp/tổ chức thành lập trước ngày 30/06 của năm đó. Cụ thể biểu thuế môn bài như sau:

  • Với doanh nghiệp:

BẬC THUẾ MÔN BÀI

 

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

- Với hộ kinh doanh cá thể:

Với đối tượng là hộ kinh doanh cá thể thì biểu thuế môn bài sẽ được chi tiết theo 6 mức như sau:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Liên quan đến thuế môn bài thì trong năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định mới là Nghị định 139/2016/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư 302/2016/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Về cơ bản thì các quy định liên quan đến việc thực hiện thuế môn bài không có nhiều thay đổi, chỉ có mức nộp thuế môn bài được điều chỉnh thành như sau:

  • Với khối doanh nghiệp:

STT

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Lệ phí môn bài phải nộp

1

Trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 tri  nhánh, vă

Với cá nhân, hộ gia đình:

STT

Doanh thu (triệu đồng/năm)

Lệ phí phải nộp

1

Trên 500

01 triệu đồng

2

Từ 300 - 500

500.000 đồng

3

Từ 100 - 300

300.000 đồng

Như vậy, bài viết đã trình bày những điểm mới liên quan đến thuế môn bài, hi vọng đã đem lại những thông tin hữu ích giúp các bạn đọc nắm bắt chính xác để nộp đúng và đủ tiền thuế môn bài.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO