Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính kế toán

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính kế toán

22

Trong quá trình thực hiện các công việc thì sai sót là điều khó tránh khỏi, và với công tác kế toán cũng không là ngoại lệ. Vì vậy, để hạn chế các sai phạm xảy ra thì nhà nước cũng đã ban hành các quy định về xử phạt trong lĩnh vực kế toán. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về các quy định mới nhất liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong công tác kế toán.

  1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là gì?

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là việc để xảy ra các sai phạm liên quan đến sử dụng tài khoản kế toán hoặc là các sai phạm liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính hay bổ nhiệm kế toán, … Nói tóm lại, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là việc phát sinh các sai phạm liên quan đến quá trình thực hiện công tác kế toán.

Xem thêm: Cách ghi sổ sách kế toán tổng hợp hiệu quả

  1. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán:

Kế toán là một trong những công tác quan trọng, giúp cung cấp số liệu, thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính tại các tổ chức kinh tế khác nhau. Và các số liệu, thông tin đó không chỉ là cơ sở để các cơ quan nhà nước kiếm tra và đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, mà còn quyết định đến việc có phát sinh hay không các hoạt động kinh tế khác.

Chính vì vai trò quan trọng như vậy nên công tác kế toán cần phải đảm bảo độ chính xác và tính thống nhất cao. Và để đảm bảo được điều này thì Chính phủ đã ban hành các Nghị định, đồng thời Bộ tài chính cũng ban hành các Thông tư để quy định rõ về việc xử phạt đối với trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh các vi phạm hành chính về kế toán. Cụ thể, các quy định đó gồm:

Nghị định 105/2013/NĐ-CP, là nghị định được Chính phủ ban hành vào ngày 16/09/2013, trong đó có trình bày một cách chi tiết về vấn đề xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán. Cụ thể là các nội dung từ trường hợp sai phạm bị xử phạt cho đến hình thức và mức xử phạt đưa ra.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển chung của các hoạt động kinh tế tài chính thì công việc của kế toán cũng có những bước đổi mới. Do đó mà cũng sẽ làm phát sinh thêm nhiều hình thức và loại sai phạm mới. Và để đảm bảo luôn kiểm soát và quản lý được tình hình và mức độ tuân thủ pháp luật kế toán của doanh nghiệp thì Chính phủ đã ban hành thêm Nghị định 41/2018/NĐ-CP để thay thế cho Nghị định 105/2013/NĐ-CP. Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/05/2018, trong việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Và nghị định 41 vẫn là cơ sở áp dụng cho đến thời điểm hiện tại khi phát sinh việc xử phạt vi phạm hành chính kế toán.

Dù không đưa ra quy định về vấn đề xử phạt nhưng Luật kế toán 2015 thì có góp phần xác định các hành vi bị coi là vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.