Quy định về mức giảm trừ gia cảnh mới nhất

Quy định về mức giảm trừ gia cảnh mới nhất

37

Giảm trừ gia cảnh được coi là một trong những chính sách ưu đãi mà Nhà nước dành cho người lao động, giúp người lao động giảm bớt được gánh nặng về thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Vì vậy mà các quy định liên quan đến giảm trừ gia cảnh luôn được quan tâm. Bài viết sẽ đi trình bày những quy định mới nhất về mức giảm trừ gia cảnh.

  1. Giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh là một trong những chính sách mà Nhà nước đưa ra, nhằm mục đích góp phần làm giảm bớt gánh nặng về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh chính là số tiền mà người lao động được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công hay từ các khoản thu nhập khác phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm: Cách ghi sổ kế toán tổng hợp chính xác và hiệu quả

  1. Quy định về mức giảm trừ gia cảnh mới nhất:

Với ý nghĩa là một khoản ưu đãi về thuế mà người lao động nhận được, giúp giảm trừ số thuế thu nhập cá nhân thực tế phải nộp, nên mọi sự thay đổi về mức giảm trừ gia cảnh luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, không chỉ từ phía người lao động mà còn từ phía người sử dụng lao động và các tổ chức khác.

Giảm trừ gia cảnh là một chính sách mà Nhà nước đưa ra và áp dụng đối với người lao động, và vì mục đích là để hỗ trợ người lao động nên mức giảm trừ gia cảnh sẽ được đặt ra trên cơ sở là căn cứ vào thu nhập bình quân của người lao động, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tình hình chung của nền kinh tế. Vì vậy mà mức giảm trừ gia cảnh sẽ không là cố định và được điều chỉnh để đảm bảo sự phù hợp với những biến động của giá cả cũng như tình hình chung của nền kinh tế.

Do đó mà sang đến năm 2020 thì mức giảm trừ gia cảnh đã được điều chỉnh lần nữa theo  Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh cũ theo của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) thì được sửa đổi lại theo Nghị quyết như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là từ 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) lên mức mới là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là từ 3,6 triệu đồng/tháng lên mức mới là 4,4 triệu đồng/tháng.

Sự thay đổi này được có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Như vậy, những trường hợp mà đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) thì sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới theo quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.