Thời điểm xác định hàng mua

Thời điểm xác định hàng mua

63

Hàng hóa trong doanh nghiệp tùy thuộc vào từng phương thức mua hàng mà thời điểm xác định hàng mua sẽ là khác nhau. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách tính thời điểm xác định hàng mua.

  1. Mua hàng là gì?

Mua hàng là hoạt động thương mại phổ biến tại hầu hết các doanh nghiệp. Hoạt động mua hàng được thực hiện nhằm mục đích mua sắm các yếu tố đầu vào để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 Có thể bạn quan tâm: Các tài khoản dùng cho kế toán mua hàng trong nước 

  1. Cách tính thời điểm xác định hàng mua:

Hoạt động mua hàng là hoạt động được diễn ra thường xuyên và phổ biến trong mọi loại hình doanh nghiệp. Và những hàng hóa được ghi nhận là hàng mua khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

+ Thông qua phương thức mua bán và thanh toán cụ thể;

+ Doanh nghiệp có quyền sở hữu hàng hóa đó và phải chi trả một khoản tiền nhất định hoặc chuyển giao quyền sở hữu một loại hàng hóa khác.

+ Hàng hóa được mua về nhằm phục vụ cho mục đích bán hàng.

Và có nhiều phương thức mua hàng khác nhau để các doanh nghiệp chủ động lựa chọn. Cụ thể như sau:

Với những doanh nghiệp mua hàng trong nước thì có 2 phương thức mua hàng phổ biến là phương thức mua trực tiếp và phương thức chuyển hàng.

+ Theo phương thức mua trực tiếp thì thời điểm xác định hàng mua là thời điểm mà doanh nghiệp hoàn tất mọi thủ tục về hóa đơn, chứng từ, đồng thời đã thực hiện việc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

+ Còn nếu doanh nghiệp mua hàng theo phương thức chuyển hàng thì thời điểm xác định hàng mua là thời điểm mà doanh nghiệp nhận được hàng, đồng thời đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán với bên bán.

Trường hợp doanh nghiệp là mua hàng nhập khẩu thì thời điểm xác định hàng mua sẽ phụ thuộc thêm vào thời gian và phương tiện vận chuyển hàng. Bởi với những hàng hóa nhập khẩu thì trước khi về đến kho doanh nghiệp bắt buộc phải qua cửa xác nhận của hải quan. Vì vậy hàng hóa nhập khẩu được xác định là hàng mua khi hải quan chính thức ký xác nhận vào tờ khai hải quan của hàng hóa nhập khẩu.

Như vậy tùy theo từng tình huống thực tế và cách thức mua hàng của doanh nghiệp mà thời điểm xác định hàng mua sẽ là khác nhau. Và kế toán cần nắm vững về cách tính thời điểm xác định hàng mua để ghi nhận và hạch toán chính xác về hàng hóa mua về.

Xem thêm: Phần mềm quản lý mua hàng của BRAVO