Thời hạn và những công việc cần làm khi kiểm soát tài sản cố định

Thời hạn và những công việc cần làm khi kiểm soát tài sản cố định

53

Tài sản cố định được coi là những tài sản trọng yếu, góp phần quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy yêu cầu đặt ra là phải hạn chế tối đa sự hư hỏng và mất mát tài sản cố định. Chính vì thế mà định kỳ doanh nghiệp phải thực hiện công tác kiểm kê tài sản cố định. Cùng bài viết đi tìm hiểu về thời hạn và những công việc cần phải thực hiện khi đi kiểm kê tài sản cố định.

 1. Kiểm kê tài sản cố định là gì?

Kiểm kê tài sản cố định là việc đi kiểm tra và xác nhận số lượng thực tế của tài sản cố định hiện có tại doanh nghiệp, làm căn cứ để so sánh giữa số liệu trên thực tế và số liệu trên sổ sách. Đó sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xác định xem tài sản có bị hao hụt, hư hỏng hay mất mát gì không, đồng thời giúp đánh giá được công tác bảo quản và sử dụng tài sản cố định.

 1. Thời hạn và những công việc cần làm khi kiểm kê tài sản cố định:

Kiểm kê tài sản cố định là công việc mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện vào định kỳ cuối mỗi năm tài chính, nhằm đảm bảo được sự phù hợp giữa số liệu trên sổ sách và thực tế tài sản cố định tại doanh nghiệp. Không chỉ vậy, việc kiểm kê tài sản cố định còn nhằm mục đích đánh giá đúng thực trạng, tình hình của tài sản cố định và đưa ra các giải pháp quản lý tài sản phù hợp.

Việc kiểm kê tài sản cố định vào cuối năm là bắt buộc nhưng để đảm bảo tài sản cố định tại doanh nghiệp được kiểm soát tốt thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc kiểm kê định kỳ 3 đến 6 tháng 1 lần.

Xem thêm: Những lưu ý khi quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Và quy trình kiểm kê tài sản gồm các bước công việc sau:

Kiểm kê tài sản cố định là một công việc đòi hỏi mất nhiều thời gian và nhân lực. Vì vậy để việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện thì phải có Quyết định kiểm kê TSCĐ của Giám đốc doanh nghiệp.

Căn cứ vào quyết định kiểm kê TSCĐ thì doanh nghiệp tiến hành tổ chức thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ, một hội đồng kiểm kê tài sản cố định sẽ bao gồm những cá nhân sau:

 • Giám đốc doanh nghiệp làm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê
 • Trưởng phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ
 • Cán bộ phụ trách quản lý TSCĐ của doanh nghiệp
 • Kế toán trưởng, kế toán TSCĐ

Sau khi có đầy đủ căn cứ và nhân lực để tiến hành thì công tác kiểm kê tài sản cố định được thực hiện.

Quá trình kiểm kê tài sản cố định kết thúc sẽ cho kết quả về số liệu thực tế của tài sản cố định. Căn cứ vào số liệu thực tế để tiến hành so sánh với sổ sách kế toán về tài sản cố định, xác định được tài sản cố định có bị hao hụt, mất mát hay không và đánh giá được hiệu quả của công tác quản lý tài sản cố định. Mọi thông tin về kết quả kiểm kê sẽ được thể hiện trên biên bản kiểm kê. Một biên bản kiểm kê phải thể hiện được đầy đủ các nội dung sau:

 • Phản ánh chênh lệch về số lượng và giá trị TSCĐ giữa sổ sách với thực tế
 • Thống kê được các TSCĐ cần phải sửa chữa, bảo dưỡng hoặc điều chuyển nội bộ
 • Thống kê được các TSCĐ cần thanh lý và nguyên nhân cần thanh lý

Sau khi chốt xong xuôi được công việc kiểm kê tài sản cố định thì Hội đồng kiểm kê TSCĐ cần đưa ra được các đánh giá và kết luận về:

 • Tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ tại doanh nghiệp,
 • Nguyên nhân và giải pháp khắc phục những sai sót phát sinh liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định
 • Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, điều chuyển TSCĐ…
 • Các TSCĐ cần thanh lý.
 • Giao trách nhiệm thực hiện cho từng cá nhân và phòng ban cụ thể 

Mọi kết luận của công tác kiểm kê tài sản cố định sẽ được báo cáo với ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO