Thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định

Thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định

55

Với các doanh nghiệp thì có rất nhiều cách để tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Cùng bài viết tìm hiểu một cách thức khá phổ biến là góp vốn bằng tài sản cố định.

Tài sản cố định là tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, vì vậy mà mọi thủ tục liên quan đến tài sản cố định đều sẽ có nhiều thủ tục và hồ sơ giấy tờ. Cụ thể, khi góp vốn bằng tài sản cố định thì phải thực hiện những thủ tục sau:

Đầu tiên, bên góp vốn và bên nhận góp vốn sẽ cùng nhau ký kết một hợp đồng góp vốn. Hợp đồng này sẽ quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của hai bên, cũng như phản ánh chi tiết về tài sản cố định được mang ra góp vốn.

Sau khi hai bên có sự thỏa thuận thống nhất về việc góp vốn thì sẽ đi thực hiện thủ tục thẩm định giá trị của tài sản và tiến hành việc giao nhận tài sản.

Có thể bạn quan tâm: Mua tài sản cố định hạch toán như thế nào?

Khi đi thẩm định giá trị của tài sản thì hai bên cần phải xem xét cụ thể về các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản. Nếu tài sản đã được đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng (với tài sản là đất đai) thì bên góp vốn phải làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu tài sản. Thủ tục chuyển quyền sở hữu với tài sản mà được mang đi góp vốn thì không phải chịu lệ phí trước bạ.

Còn nếu tài sản mang đi góp vốn chưa đăng ký quyền sở hữu thì hai bên phải lập thêm biên bản giao nhận. Trên biên bản giao nhận phải ghi rõ các thông tin của đối tượng góp vốn, như: họ tên, địa chỉ, thông tin về giấy tờ tùy thân nhằm mục đích có căn cứ để giải quyết khi có các vấn đề phát sinh. Đồng thời, trên biên bản giao nhận còn bắt buộc phải có các thông tin về tài sản góp vốn, vì đây là đối tượng chính của sự việc.

Sau khi đã hoàn tất các giấy tờ nêu trên thì hai bên tiến hành ghi tăng tài sản góp vốn và việc góp vốn bằng tài sản cố định được hoàn tất.

Phía trên là các thủ tục mà hai bên tiến hành góp vốn phải làm, và để các thủ tục đó được thực hiện một cách thuận lợi thì hồ sơ góp vốn phải đầy đủ và hợp lệ. Cụ thể hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định bắt buộc phải bao gồm các giấy tờ là Biên bản giao nhận tài sản và Biên bản chứng nhận góp vốn. Nếu bên góp vốn là tổ chức kinh doanh thì còn phải có thêm Hợp đồng liên doanh, liên kết, Bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc của tài sản cùng Biên bản định giá tài sản cố định.

Như vậy bài viết đã trình bày về những thủ tục và hồ sơ cần thiết khi góp vốn bằng tài sản cố định. Hi vọng đã cung cấp những thông tin tham khảo hữu ích, giúp cho việc góp vốn bằng tài sản cố định của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO