CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

728

Định kỳ, hàng tháng, quý, năm thì doanh nghiệp phải thực hiện việc lập và nộp các loại báo cáo thuế. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các loại báo cáo thuế mà người làm kế toán cần lưu ý.

Định kỳ đến hạn thì kế toán trong doanh nghiệp bắt buộc phải làm các loại báo cáo như: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Và cuối năm thì kế toán phải làm thêm các báo cáo tài chính.

Cụ thể với tờ khai thuế GTGT thì kế toán cần căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề để xác định xem doanh nghiệp mình sẽ nộp tờ khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng. Trường hợp doanh thu của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì doanh nghiệp sẽ nộp tờ khai theo quý, nếu nhỏ hơn 50 tỷ thì sẽ nộp theo tháng. Và nếu là doanh nghiệp mới thành lập thì mặc định là kê khai theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp. Kế toán cần lưu ý một điều nữa là dù phát sinh thuế GTGT hay không thì đều phải nộp tờ khai thuế GTGT.

Xem thêm: các kiến thức về kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Còn về tờ khai thuế TNCN thì được thực hiện lập và nộp cùng kỳ với tờ khai thuế GTGT. Tuy nhiên có điểm khác biệt với tờ khai thuế GTGT là nếu trong tháng không có phát sinh thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai.

Còn về thuế TNDN thì hiện nay theo quy định mới thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện tạm tính tiền thuế phải nộp trong quý chứ không cần lập tờ khai.

Tiếp theo là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo này thì mặc định là sẽ nộp theo quý với tất cả mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Trên đây là những báo cáo mà định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý kế toán phải làm và nộp cho cơ quan thuế. Còn đến thời điểm cuối năm, kế toán còn phải làm thêm các báo cáo tài chính, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra còn có tờ khai quyết toán thuế TNCN năm và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm.

Khi làm các báo cáo tài chính năm thì kế toán phải cực kỳ cẩn trọng và đảm bảo độ chính xác cao. Bởi những báo cáo này sẽ phản ánh một cách tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong một năm của doanh nghiệp, đồng thời cũng cho biết tình hình về nguồn tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, cũng như những chính sách kế toán tài chính mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Như vậy, bài viết đã cung cấp thông tin cũng như lưu ý trong quá trình làm các loại báo cáo thuế. Hi vọng đã đem lại những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay