Các thức kiểm soát hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp

Các thức kiểm soát hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp

857

Hoạt động sản xuất có thể được thực hiện ở nhiều phân xưởng và qua nhiều công đoạn khác nhau. Vì vậy để đảm bảo hoạt động sản xuất được diễn ra hiệu quả thì cần có cách thức kiểm soát hợp lý và chặt chẽ. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về các cách thức kiểm soát hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp.

 1. Hoạt động sản xuất là gì?

Hoạt động sản xuất được coi là một trong những hoạt động chủ yếu, cốt lõi trong doanh nghiệp, thực hiện tập hợp các yếu tố đầu vào, tổ chức gia công và chế biến để tạo ra các sản phẩm đầu ra, phục vụ cho hoạt động bán hàng.

Kiểm soát hoạt động sản xuất có thể được định nghĩa là quá trình liên quan đến việc sử dụng và phân phối các nguồn lực sản xuất để phục vụ cho các hoạt động khác nhau, kiểm soát hoạt động sản xuất còn liên quan đến việc lập kế hoạch, lên lịch trình theo dõi và báo cáo các tài liệu v các nguồn lực được sử dụng và kết quả của quá trình sản xuất.

 1. Chức năng của kiểm soát hoạt động sản xuất:

- Giúp cho việc lập và thực hiện kế hoạch được diễn ra trôi chảy.

- Đảm bảo các nguồn tài nguyên phục vụ cho sản xuất luôn sẵn có.

- Hỗ trợ cho việc thực hiện các công việc kiểm soát khác.

- Góp phần đánh giá hiệu suất thực tế của công việc.

Xem thêm: Các phương pháp tính giá thành sản xuất hiện nay

 1. Các cách thức kiểm soát hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp:

Nhờ có công tác kiểm soát hoạt động sản xuất, các đơn đặt hàng khác nhau có thể được tiếp nhận và xử lý kịp thời và hiệu quả.

Để đạt được kết quả đó thì doanh nghiệp phải xây dựng được một chương trình kiểm soát hiệu quả. Bao gồm các bước sau:

 • Xác định tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả cho từng công việc cụ thể, cho từng đơn vị phân xưởng.
 • Chọn ra được phương pháp kiểm soát chất lượng phù hợp.
 • Xác định số lượng máy móc, sản phẩm / lô hàng sẽ được kiểm tra.
 • Xây dựng và đào tạo nhân viên để kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất.
 • Tạo ra một hệ thống thông tin báo cáo các khuyết tật hoặc các vấn đề tiềm ẩn.

Tiếp đó, doanh nghiệp còn cần phải tạo ra các tiến trình để xử lý lỗi, cần đi xem xét các vấn đề sau đây:

 • Có loại bỏ các máy móc, sản phẩm bị lỗi hay không?
 • Có thực hiện các thử nghiệm và đi sửa chữa những vấn đề rủi ro tiềm ẩn hay không?
 • Có cần thiết phải dừng sản xuất để xử lý các máy móc, sản phẩm bị lỗi không?

Như vậy, bài viết đã trình bày được những thông tin cơ bản về các cách thức, phương pháp để thực hiện kiểm soát sản xuất hiệu quả. Hi vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm quản trị sản xuất của BRAVO