Cách hạch toán chi phí thuế môn bài của năm tài chính mới

Cách hạch toán chi phí thuế môn bài của năm tài chính mới

181

Thuế môn bài là một trong những khoản thuế mà doanh nghiệp bắt buộc phải nộp để đảm bảo tính liên tục của quá trình hoạt động kinh doanh. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về cách hạch toán chi phí thuế môn bài của năm tài chính mới.

1. Kiến thức cơ bản về thuế môn bài:

Thuế môn bài là loại thuế đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh. Do đó khi mà giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn còn giá trị pháp lý thì cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh vẫn phải thực hiện việc nộp thuế môn bài. Như vậy, có thể nói thuế môn bài là khoản thuế mà cá nhân, tổ chức kinh doanh bắt buộc phải nộp khi có tiến hành hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng là căn cứ để đảm bảo tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cũng chính vì ý nghĩa trên nên thuế môn bài là khoản thuế bắt buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước định kỳ đầu mỗi năm tài chính, và chậm nhất là vào ngày 30/1 mỗi năm dương lịch. Nhằm giúp cơ quan thuế kiểm soát tốt mức độ tuân thủ và tình hình thực hiện các quy định của pháp luật thuế.

Xem thêm: Các loại kế toán trong doanh nghiệp.

2. Cách hạch toán chi phí thuế môn bài của mỗi năm tài chính mới:

Xuất phát từ vai trò và ý nghĩa của mình nên thuế môn bài là khoản thuế bắt buộc phải nộp và thời gian quy định là vào đầu mỗi năm tài chính, cụ thể là chậm nhất vào ngày 30/1 mỗi năm dương lịch.

Tiền thuế môn bài phải nộp cũng chính là một trong những khoản thuế phải nộp Nhà nước và được ghi nhận là một khoản chi phí mà cá nhân hay tổ chức kinh doanh phải bỏ ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Hơn nữa, cần lưu ý là cứ đang trong quá trình hoạt động kinh doanh liên tục thì bắt buộc phải nộp thuế môn bài, dù hoạt động kinh doanh có thu được lợi nhuận hay không. Vì vậy mà việc hạch toán chi phí thuế môn bài là một trong những công việc mang tính định kỳ vào đầu mỗi năm tài chính mới.

Vì tiền thuế môn bài phải nộp được coi là một chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, do đó chi phí về thuế môn bài sẽ được hạch toán thông qua tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, bút toán hạch toán chi phí thuế môn bài phải nộp vào đầu mỗi năm tài chính như sau:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 33382 – Các loại thuế khác phải nộp Nhà nước

Còn về số tiền thuế môn bài phải nộp thì sẽ căn cứ vào số vốn điều lệ đã được xác nhận trong giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế môn bài thì hạch toán như sau:

Nợ TK 33382 – Các loại thuế khác phải nộp Nhà nước

Có TK 111, 112

Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.