Cách hạch toán công cụ dụng cụ cho thuê trong doanh nghiệp

Cách hạch toán công cụ dụng cụ cho thuê trong doanh nghiệp

3869

Không chỉ tài sản cố định mà trong doanh nghiệp cũng có những công cụ dụng cụ đặc thù được sử dụng với mục đích cho thuê. Cùng bài viết đi tìm hiểu cách hạch toán những công cụ dụng cụ được doanh nghiệp cho thuê.

  1. Một số kiến thức cơ bản về công cụ dụng cụ:

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động mà không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng như TSCĐ. Trong doanh nghiệp, công cụ dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên vật liệu.
Để bạn đọc có hình dung rõ nét hơn thì bài viết sẽ trình bày những tư liệu lao động thường được ghi nhận là công cụ dụng cụ:

- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;

- Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ;

- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;

- Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc.

Xem thêm: Những quy định về khấu hao tài sản cố định

  1. Cách hạch toán công cụ dụng cụ cho thuê:

Những công cụ dụng cụ chuyên phục vụ hoạt động cho thuê thì được doanh nghiệp phản ánh trên tài khoản 1533 - đồ dùng cho thuê. Tài khoản này được sử dụng nhằm mục đích ghi nhận và phản ánh giá trị hiện có cũng như tình hình biến động của các loại công cụ dụng cụ mà doanh nghiệp chuyên dùng để cho thuê.

Trường hợp những công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được dùng để cho thuê thì khi đó kế toán không chỉ hạch toán trên tài khoản cấp 1 mà còn phải hạch toán chuyển công cụ dụng cụ vào tài khoản cấp 2.

Trường hợp công cụ dụng cụ cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào tài khoản 242 - chi phí trả trước và định kỳ phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Việc hạch toán công cụ dụng cụ cho thuê được trình bày chi tiết như sau:

- Khi xuất kho công cụ, dụng cụ cho thuê thì kế toán ghi:
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn
Có TK 1533 - Công cụ, dụng cụ cho thuê.

- Định kỳ phân bổ giá trị của công cụ dụng cụ cho thuê vào chi phí thì ghi:
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

- Phản ánh doanh thu từ cho thuê công cụ dụng cụ thì kế toán hạch toán:
Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
Có TK 5113 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp

- Khi hết thời hạn cho thuê, doanh nghiệp nhận lại công cụ dụng cụ cho thuê thì kế toán ghi nhận:
Nợ TK 1533 - Công cụ, dụng cụ
Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Giá trị còn lại chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh).

Trên đây là những kiến thức liên quan đến việc hạch toán công cụ dụng cụ cho thuê, hy vọng sẽ hữu ích với các bạn đọc, đặc biệt là những người làm kế toán.

Xem thêm: Phần mềm ERP tốt nhất hiện nay.