Cách kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Cách kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước

1486

Một trong những công việc đầu năm của kế toán là phải đi thực hiện các bút toán kết chuyển. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về cách kết chuyển khoản lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

  1. Lợi nhuận chưa phân phối là gì?

Lợi nhuận chưa phân phối là phần thu nhập mà doanh nghiệp có được sau khi đã trừ hết tất cả các chi phí, kể cả tiền lãi cũng như tiền thuế phải nộp cho Nhà nước. Hay nói cách khác, lợi nhuận chưa phân phối cũng chính là lãi ròng mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận chưa phân phối này sẽ được dùng để chia lợi ích cho các cổ đông của doanh nghiệp hoặc được dùng để phục vụ cho việc tái đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp

  1. Cách kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước:

Công việc chủ yếu của kế toán là cung cấp số liệu và thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, nhằm mục đích cuối cùng là xác định được hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy mà bút toán hạch toán không thể thiếu vào cuối mỗi kỳ kế toán là bút toán kết chuyển, để xác định được kết quả kinh doanh và lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau một quá trình hoạt động, mà cụ thể ở đây là mỗi kỳ kế toán. Và cũng nhờ bút toán kết chuyển vào cuối kỳ mà doanh nghiệp xác định được lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của mình. Kết quả về lợi nhuận chưa phân phối mà doanh nghiệp xác định được vào cuối kỳ kế toán thì sẽ được ghi nhận thông qua việc hạch toán vào TK 421, mà cụ thể là TK 4212 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay). Cụ thể, nếu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là có lãi thì phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ được ghi nhận vào bên Có của TK 4212, ngược lại nếu doanh nghiệp bị thua lỗ thì sẽ hạch toán vào bên Nợ của TK 4212.

Xem thêm: Những kiến thức cơ bản về sổ kế toán tổng hợp.

Như vậy, bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh vào cuối mỗi kỳ kế toán sẽ làm TK 4212 có số dư vào bên Nợ hoặc bên Có. Sang đến kỳ kế toán sau, thì TK 4212 vẫn sẽ giữ nguyên số dư từ cuối kỳ kế toán trước. Tuy nhiên, kế toán cần lưu ý là TK 4212 có nghĩa là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay, do đó, khi đang ở kỳ kế toán sau thì kế toán phải kết chuyển số dư từ TK 4212 sang TK 4211 để số dư đó thể hiện đúng bản chất của nó. Bởi TK 4211 có nghĩa là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

Do đó mà bút toán hạch toán bắt buộc phải thực hiện vào đầu mỗi năm tài chính là bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Cụ thể là kết chuyển số dư từ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

  • Trường hợp là có lãi thì hạch toán bút toán kết chuyển như sau:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

  • Trường hợp là lỗ thì hạch toán bút toán kết chuyển như sau:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện  nay.