Cập nhật khung khấu hao tài sản cố định mới nhất

Cập nhật khung khấu hao tài sản cố định mới nhất

150

Theo nguyên tắc, Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ được khấu hao dần trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian đó được quy định theo khung khấu hao tài sản cố định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Chi tiết về khung khấu hao tài sản cố định mới nhất theo quy định

Khung khấu hao tài sản cố định được quy định tùy thuộc vào tính chất của từng chủng loại nhóm tài sản. Cụ thể như sau:

Đối với Nhóm máy móc, thiết bị động lực:

 • Tài sản Máy phát động lực có khung khấu hao từ 8 – 15 năm;
 • Tài sản Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí có khung khấu hao từ 7 – 20 năm;
 • Tài sản Máy biến áp và thiết bị nguồn điện có khung khấu hao từ 7 – 15 năm;
 • Tài sản Máy móc, thiết bị động lực khác có khung khấu hao từ 6 – 15 năm;

Đối với Nhóm Máy móc, thiết bị công tác

 • Tài sản có khung khấu hao từ 7 – 15 năm bao gồm: Máy công cụ; Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại; Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm; Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm;
 • Tài sản Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng; Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện điện tử, quang học, cơ khí chính xác; Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy; có khung khấu hao từ 5 – 15 năm;
 • Tài sản có khung khấu hao từ 6 – 15 năm bao gồm: Máy kéo; Máy dùng cho nông, lâm nghiệp; Máy bơm nước và xăng dầu; Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất; Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế.
 • Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh; Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu; Cần cẩu có khung khấu hao từ 10 – 20 năm.
 • Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt có khung khấu hao từ 10 – 15 năm.
 • Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc có khung khấu hao từ 5 – 10 năm.
 • Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình có khung khấu hao từ 3 – 15 năm.
 • Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm có khung khấu hao từ 6 – 10 năm.
 • Máy móc, thiết bị công tác khác có khung khấu hao từ 5 – 12 năm.
 • Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí có khung khấu hao từ 7 – 10 năm
 • Máy móc thiết bị xây dựng có khung khấu hao từ 8 – 15 năm

Đối với Nhóm Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm

Khung khấu hao của các tài sản cố định và CCDC trong nhóm Tài sản này tùy từng loại sẽ dao động trong khoảng từ 5 - 6 năm đến 10 năm. Ngoại trừ Dụng cu Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc có khung khấu hao từ 2 – 5 năm.

Đối với Nhóm Thiết bị và phương tiện vận tải

 • Phương tiện vận tải đường bộ; Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng; Thiết bị và phương tiện vận tải khác có khung khấu hao từ 6 – 10 năm.
 • Phương tiện vận tải đường sắt; đường thủy có khung khấu hao từ 7 – 15 năm.
 • Phương tiện vận tải đường không có khung khấu hao từ 8 – 20 năm.
 • Thiết bị vận chuyển đường ống có khung khấu hao từ 10 – 30 năm.

Đối với Nhóm Dụng cụ quản lý

 • Thiết bị tính toán, đo lường có khung khấu hao từ 5 – 8 năm;
 • Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý có khung khấu hao từ 3 – 8 năm;
 • Phương tiện và dụng cụ quản lý khác có khung khấu hao từ 5 – 10 năm.

Đối với Nhóm Nhà cửa, vật kiến trúc

 • Nhà cửa loại kiên cố có khung khấu hao từ 25 – 50 năm.
 • Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe…; Nhà cửa khác có khung khấu hao từ 6 – 25 năm.
 • Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi... có khung khấu hao từ 5 – 20 năm.
 • Kè, đập, cống, kênh, mương máng có khung khấu hao từ 6 – 30 năm.
 • Bến cảng, ụ triền đà... có khung khấu hao từ 10 – 40 năm.
 • Các vật kiến trúc khác có khung khấu hao từ 5 – 10 năm.

Đối với Nhóm Súc vật, vườn cây lâu năm

 • Các loại súc vật có khung khấu hao từ 4 – 15 năm.
 • Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm có khung khấu hao từ 6 – 40 năm.
 • Thảm cỏ, thảm cây xanh có khung khấu hao từ 2 – 8 năm.

Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên có khung khấu hao từ 4 – 25 năm.

Tài sản cố định vô hình khác có khung khấu hao từ 2 – 20 năm.

Có thể bạn quan tâm: 

>>> Modules Quản lý Máy móc, thiết bị trên Giải pháp BRAVO 8R3 (ERP-VN)

>>> Hướng dẫn về cách tính khấu hao tài sản cố định