Chi tiết cách hạch toán quà tặng khách hàng theo thông tư 200 và 133

Chi tiết cách hạch toán quà tặng khách hàng theo thông tư 200 và 133

63

Chi phí quà tặng khách hàng trong các doanh nghiệp thường chiếm tỷ lệ khá lớn, đặc biệt là trong các công ty thương mại. Bởi vậy có khá nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này với 1000 câu hỏi vì sao như: Xuất quà tặng cho khách có phải xuất hóa đơn không? Có được khấu trừ VAT không? Chi phí mua quà có được khấu trừ khi tính thuế TNDN không? Trong phạm vi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ những nội dung liên quan tới vấn đề hạch toán quà tặng khách hàng theo các thông tư hiện hành 200 và 133.

1. Cách hạch toán quà tặng khách hàng theo thông tư 200

1.1. Hạch toán quà tặng khách hàng đối với bên nhận

Đối với bên nhận, bút toán hàng biếu tặng sẽ đơn giản hơn, bút toán ghi:

Nợ TK 156, 642, 242,...: Giá trị hàng được nhận bao gồm thuế GTGT

Có TK 711: Giá trị hàng nhận bao gồm thuế GTGT

​​​​​​​1.2. Hạch toán quà tặng khách hàng đối với bên cho

Đối với bên cho/biếu quà thì việc hạch toán có phần phức tạp hơn trong từng trường hợp.

  • Trường hợp hàng hóa mua về được tặng, cho, biếu khách hàng ngay không qua kho. Bút toán ghi:

Nợ TK 641: Chi phí doanh nghiệp mua hàng biếu tặng.

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT đầu vào (nếu có)

Có TK 331, 111, 112: Tổng giá trị phải trả khi mua hàng biếu tặng, cho.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT đầu ra.

  • Trường hợp hàng hóa mua về được tặng, cho, biếu khách hàng được nhập kho. Bút toán ghi:

Nợ TK 152, 153, 156…: Tổng trị giá hàng hóa quà tặng

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Có TK 331, 111,112…: Tổng trị giá phải thanh toán khi mua hàng hóa quà tặng.

Doanh nghiệp thực hiện xuất kho hàng hóa theo căn cứ hóa đơn xuất ra. Bút toán ghi:

Nợ TK 641: Tổng toàn bộ chi phí cho việc mua hàng hóa quà tặng

Có TK 152, 153, 156: Trị giá sản phẩm, hàng hóa,… mua về để biếu tặng.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT đầu ra.

2. Cách hạch toán quà tặng khách hàng theo thông tư 133

Việc hạch toán quà tặng khách hàng với bên nhận của các doanh nghiệp theo Thông tư 133 cũng sẽ tương tự như thông tư 200. Tuy nhiên đối với bên biếu, tặng thì có một chút khác biệt như sau:

  • Trường hợp doanh nghiệp quà tặng khách hàng về tặng ngay mà không nhập kho. Bút toán ghi:

Nợ TK 642: Chi phí hàng hóa mua quà tặng

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3331

  • Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa quà tặng về phải nhập kho, bút toán ghi:

Nợ TK 152, 153, 156…: Giá trị hàng hóa quà tặng chưa thuế GTGT

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Có TK 331, 111,112…: Tổng trị giá phải thanh toán khi mua hàng hóa quà tặng

  • Khi doanh nghiệp thực hiện xuất kho hàng hóa quà tặng biếu tặng, bút toán ghi:

Nợ TK 642: Chi phí mua hàng hóa quà tặng.

Có TK 152, 153, 156: Trị giá hàng hóa quà tặng chưa thuế GTGT.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT đầu ra.

Xem thêm: 

>>> Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán nợ phải thu khó đòi

>>> Phần mềm kế toán quản trị BRAVO dành cho doanh nghiệp vừa và lớn