Công việc của nhân viên thống kế sản xuất

Công việc của nhân viên thống kế sản xuất

3137

Thống kê sản xuất là một trong những phần công việc không thể thiếu trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa và vai trò của hoạt động đó, thì hãy cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về công việc của nhân viên thống kê sản xuất.

  1. Thống kê sản xuất là gì?

Thống kê sản xuất là hoạt động mà chịu trách nhiệm đi thu thập, tổng hợp và phân tích các số liệu cùng những hiện tượng liên quan đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp, thông qua việc sử dụng các phương pháp khoa học.

Nhờ vậy mà hoạt động thống kê sản xuất giúp cung cấp được các thông tin một cách trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ về mọi sự biến động hay mối quan hệ giữa các hiện tượng phát sinh trong quá trình sản xuất.

Do đó mà có thể nói là, hoạt động thống kê sản xuất giúp cung cấp được các căn cứ xác thực để đánh giá được chính xác về tình hình diễn biến các khía cạnh từ: sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn lao động, chi phí cùng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Và từ những báo cáo thống kê sản xuất đó thì nhà quản lý có cơ sở để hoạch định các chiến lược, chính sách phát triển hợp lý.

Xem thêm: Các phương pháp tính giá thành sản xuất phổ biến nhất hiện nay.

  1. Công việc của nhân viên thống kê sản xuất:

Từ khái niệm trên thì có thể nhận thấy là thống kê sản xuất giúp đưa ra một cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thông qua các con số cụ thể.

Thống kê sản xuất là hoạt động mà được tiến hành sau quá trình sản xuất, nhằm mục đích báo cáo được các số liệu cụ thể để đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất, về các nội dung gồm: chất lượng sản phẩm (tỷ lệ lỗi, định mức tỷ lệ lỗi), năng lực sản xuất, các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất, bảng lương sản phẩm, tiến độ sản xuất

Và để công việc thống kê sản xuất đạt được kết quả đó thì đòi hỏi phải có người chuyên trách thực hiện để đảm bảo tính liên tục và kịp thời. Cụ thể thì công việc của nhân viên thống kê sản xuất gồm:

- Đi thống kê chi tiết về các số liệu đầu vào của quá trình sản xuất, cụ thể là số liệu liên quan trực tiếp đến các nguyên phụ liệu, định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt cho phép…

- Thống kê về số liệu liên quan đến quá trình sản xuất mà thực tế thu thập được để kịp thời phát hiện và báo cáo các bất thường phát sinh, giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt được và có phương án xử lý hiệu quả.

- Đồng thời, xác định các yếu tố mà ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp, để báo cáo thống kê trình bày được đầy đủ các nội dung, vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất.

- Tiến hành theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất để đảm bảo đúng hẹn giao hàng.

- Định kỳ lập các báo cáo thống kê theo quy định chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước và Công ty.

- Cập nhật liên tục các số liệu thống kê và tiến hành lưu trữ các số liệu đó để cung cấp cho các đối tượng liên quan khi cần.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan trong doanh nghiệp để thực hiện thống kê theo quy định.

- Phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng kỳ như tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu công tác quản lý.

- …

Xem thêm: Phần mềm quản lý sản xuất của BRAVO